De tyfoon Haiyan eiste in November 2013 duizenden levens en leidde tot enorme schade in het economisch belangrijke gebied bij de steden Tacloban en Palo in de Filipijnen. Jaarlijks treffen ongeveer tien tyfoons dit kustgebied en dat aantal zal als gevolg van klimaatverandering naar verwachting verder groeien. Een team van Nederlandse experts heeft onder leiding van Royal HaskoningDHV, en in nauwe samenwerking met Filipijnse instanties en stakeholders, gewerkt aan een kustbeschermingsplan. Het ontwikkelde plan biedt ruimte voor stedelijke ontwikkeling en natuurherstel en omvat een verbeterd voorspellingssysteem voor stormvloeden. Daarmee is het nieuwe kustbeschermingsplan een multidisciplinaire en duurzame oplossing.

Tyfoons teisteren de Filipijnse kust en door klimaatverandering zal dit naar verwachting steeds vaker voorkomen

De stad Tacloban is van groot belang voor handel, industrie en onderwijs in de Filippijnen. Tot de tyfoon Haiyan in November 2013 over Tacloban raasde was het de snelst groeiende stad in de Filipijnen. De tyfoon eiste duizenden levens en verwoestte op enorme schaal woningen, bedrijven en infrastructuur. Het gebied werd geteisterd door windsnelheden van 378 km per uur, die zelfs voor een tyfoon ongekend zijn.

De steden Tacloban en het naastgelegen Palo liggen precies op de route van de ongeveer tien tyfoons die het land elk jaar treffen. Nu klimaatverandering de kans op superstormen doet toenemen, is er dringend behoefte aan oplossingen voor deze kwetsbare steden.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaf daarom opdracht aan een team van Nederlandse experts om een duurzame strategie voor de kustbescherming van dit gebied op te stellen. Het projectteam opereert onder de vlag van het Dutch Risk Reduction Team (DRR-Team), een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Nederlandse watersector.

Ontwikkeling van een duurzaam kustbeschermingsplan voor de steden Tacloban en Palo

Royal HaskoningDHV gaf leiding aan het multidisciplinaire team met experts dat een duurzaam kustbeschermingsplan ontwikkelde voor de Filipijnse stad Tacloban en het aangrenzende Palo. Om een goede strategie op te kunnen stellen zijn doelen voor de regio op korte, middellange en lange termijn vastgesteld. Vervolgens zijn bijpassende waterbouwkundige en andere maatregelen voor kustbescherming en risicobeperking onderzocht. Er is speciaal aandacht geweest voor Nature Based Solutions: mogelijkheden voor zachte duurzame kustverdedigingsmaatregelen, zoals herstel van mangrovebossen, zijn onderzocht en opgenomen in de strategie. Het project is uitgevoerd in nauw overleg met de PRA (Philippine Reclamation Authority) en andere nationale en regionale instanties en stakeholders.

Naast experts van Royal HaskoningDHV bestond het projectteam uit experts van Deltares, Arcadis, Wetlands International, Rode Kruis, Rebel en Van Oord. De betrokken partijen hebben niet alleen ervaring op het gebied van waterveiligheid, maar zijn ook lokaal aanwezig of waren al eerder actief in de Filipijnen. Deze combinatie van internationale expertise in uiteenlopende disciplines en uitgebreide kennis van het gebied was van essentieel belang voor het project.

Langetermijnoplossing waarbij stedelijke ontwikkeling en natuurherstel zijn meegenomen

Het eindresultaat is veel meer dan alleen een technische oplossing voor een zeewering: het is een langetermijnoplossing voor het hele gebied. Het plan biedt ruimte voor stedelijke ontwikkeling en het herstel van waardevolle mangrove kustnatuur en omvat een verbeterd voorspellingssysteem voor stormvloeden. Dit maakt het tot een multidisciplinaire en duurzame oplossing.