Platform voor het exploreren, etaleren en exporteren van Nederlandse kennis op het vlak van leefbare steden


De stad is populair. Jongeren, ondernemers, werkzoekenden en ouderen, wereldwijd trekken mensen naar de stad. Dit biedt kansen, maar steden staan wereldwijd ook voor enorme ecologische, economische en sociale uitdagingen. Nederland heeft een stedenbouwkundige traditie in leefbare, vitale en veerkrachtige steden.

DUA logo | Royal HaskoningDHV

Onze ambitie is om Nederlandse oplossingen voor stedelijke uitdagingen een bredere internationale toepassing te geven, daar samen van te leren en te vermarkten. Met een zelfbewuste inzet van deze benadering op internationale uitwisseling van kennis, kunde en kassa kan Nederland een belangrijke bijdrage leveren aan verduurzaming van de mondiale verstedelijking - de Urban Planet - en vice versa haar voordeel doen met de wijsheid van elders.

Over het platform

Wat maakt onze Nederlandse ontwerp- en planningstraditie onderscheidend? De groene metropool: het mozaïek van relatief kleine, geconcentreerde steden, goed verbonden en dooraderd met aantrekkelijke landschappen en water. Landschap tot in de stad en steden met een menselijke maat, dat is het Nederlandse verhaal. Om deze propositie verder uit te bouwen is in 2015 door het Ministerie van I&M, TU/e, Urhahn stedenbouw & strategie en Royal HaskoningDHV het initiatief genomen voor het Platform Dutch Urban Approach. Via een netwerk van advies- en ingenieursbedrijven, stedenbouwkundigen, universiteiten en overheden willen we bijdragen aan het exploreren, etaleren en exporteren van Nederlandse kennis op het vlak van leefbare steden. Wij vormen een open netwerk waarin partijen halen én brengen. De Dutch Urban Approach zoekt verbinding met andere initiatieven op hetvlak van duurzame verstedelijking en de internationale toepassing van Nederlandse kennis en kunde.

Dutch Urban Approach richt zich op vier thema’s:

  1. ‘Smart & clean mobility’ 
  2. ‘Healthy & sustainable cities’ 
  3. ‘Urban by nature & water’ 
  4. ‘Governance’

Matrix Dutch Urban Approach | Royal HaskoningDHV


We organiseren jaarlijks enkele netwerkevenementen en willen de Dutch Urban Approach onder de aandacht te brengen tijdens internationale manifestaties in eigen land en in handelsmissies. We brengen praktijkervaring bij elkaar, verbinden in experimenten en fungeren als deurbel voor expertisevragen die via de rijksoverheid binnenkomen van partnerlanden en internationale organisaties. We staan daarbij nog aan het begin: in 2016 en 2017 willen we het netwerk stapsgewijs uitbreiden met nieuwe partners met passie voor stedelijke uitdagingen.

“Op het gebied van water hebben we een naam en weten andere landen ons te vinden. Dat is nog niet het geval op het gebied van stedelijke ontwikkeling, daarin zijn we nog teveel versnipperd bezig. Het is zaak de etalage flink te vullen: onze steden kunnen een mooi exportproduct worden”. Bart van Bolhuis, Ministerie van I&M in One World Magazine.