De uitdaging

Waternet ambieert een uniforme en onbemande bedrijfsvoering en heeft hiervoor 
een programma gedefinieerd: Volautomatisch Drinkwater (VA DW). De bestaande procesautomatisering was niet meer up-to-date en moest vervangen worden. Het programma VA DW liep van 2005 tot 2015 en had als doel om de productielocaties Leiduin en Weesperkarspel, inclusief de daarbij behorende voor-zuiveringen en transportpompstations, verregaand te automatiseren en waar nodig te renoveren. De ombouw moest goed gefaseerd plaatsvinden om de medewerkers aan de nieuwe bedrijfsvoering te laten wennen.

Volautomatisch Drinkwater Waternet | Royal HaskoningDHV

Productielocaties van Waternet

Onze oplossing

Een kostenefficiënte ingreep is gerealiseerd door onze ondersteuning bij ontwerp, bestek, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding. In totaal gaat het om vele installaties op 3 locaties met in totaal meer dan 11.000 I/O’s.

De productielocaties Nieuwegein, Leiduin en Weesperkarspel zijn geautomatiseerd conform de gesteld eisen. De bijbehorende procesinstallaties zijn gerenoveerd voor zover dat noodzakelijk was voor de automatisering. Tijdens het project is namelijk vastgesteld dat het realiseren van VA DW met name kostentechnisch interessant is als een aantal reeds beoogde renovaties van verschillende procesinstallaties wordt meegenomen. Niet noodzakelijke renovaties zijn gezien kosten en tijd niet meegenomen in het programma.

Het resultaat

In mei 2015 is Waternet begonnen met de afbouw van de nacht- en middagdiensten. In 2016 is het project Volautomatische Drinkwater gereed gekomen en is een volledig onbemande bedrijfsvoering (buiten kantooruren) een feit. Buiten deze uren vindt de wacht op basis van consignatie plaats.