Het dijktraject Westdijk – Eemdijk Noord ligt langs het Eemmeer en de Eem tussen Bunschoten en Eemdijk. Deze primaire waterkering van ca. 4 km is onderdeel van dijkring 45. In de 2e toetsronde bleek dat dit dijktraject niet meer voldeed aan de vigerende waterveiligheidsnorm en daarom integraal versterkt moest worden binnen het HWBP versterkingsprogramma.

Onze oplossing

Waterschap Vallei en Veluwe heeft de combinatie Royal HaskoningDHV/ Witteveen+Bos geselecteerd voor het uitvoeringsgereed maken van het versterkingsontwerp en het opstellen van een uitvoeringscontract.Bij het uitvoeringsgereed maken van het ontwerp hebben wij ons met name gericht op de lokale inpassing en maatwerkoplossingen voor woningen. We hebben keukentafelgesprekken met bewoners gehad en de ontwerpen zijn in nauw overleg met hen tot stand gekomen. Daarnaast hebben we, gezien de slappe ondergrond, in het ontwerp specifiek gekeken naar de uitvoerbaarheid en het voorkomen van schade aan woningen. Zowel naar de ondergrond als de staat van de woningen hebben wij aanvullend onderzoek gedaan om risico’s in kaart te brengen en preventieve maatregelen op te nemen in het contract.

Het resultaat

Binnen het project, in de periode 2013 – 2015, zijn o.a. diverse (conditionerende) onderzoeken verricht, is een vergunningenscan uitgevoerd en is een uitvoeringsgereed ontwerp gemaakt inclusief maatwerk. Daarnaast zijn D&C contractstukken opgesteld en is daarbij een SSK raming gemaakt. Met deze producten heeft het waterschap het werk vervolgens aanbesteed. Het project is in de periode 2015-2017 gerealiseerd.