De dijkverbetering van de Sleeuwijkse dijk in Werkendam heeft grote impact voor de omgeving, met name voor de bewoners aan die dijk. De voorkeursvariant die werd gekozen voor de dijkverbetering: een buitendijkse dijkverzwaring in grond, met in een gedeelte een damwand. De dijkkruin is hiermee 25 meter richting de rivier opgeschoven.

Dijkverbetering Werkendam | Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV maakte het technisch ontwerp voor de dijkverbetering. Onze landschapsarchitecten maakten een inrichtingsplan voor de dijk, samen met de bewoners en overige stakeholders (provincie en gemeente). Dit werd gedaan tijdens een aantal ontwerpsessies, waarin de stakeholders hun wensen en ideeën konden uitspreken. Dit heeft geresulteerd in een gedragen ontwerp voor de buitenruimte waar de bewoners erg blij mee zijn!