Met behulp van simulaties en voorspellende tools die voor diverse scenario's de elektriciteitsbehoefte evalueerden, konden wij onze klant onnodige kosten besparen en vertragingen voorkomen, die zouden ontstaan als de energieproductie werd overgeschakeld naar duurzamere bronnen.

Voor twee oude kolencentrales uit de jaren tachtig dreigde sluiting als gevolg van het SER Energieakkoord. De centrales zijn onderdeel van een co-siting cluster waar uitwisseling plaatsvindt op het gebied van koelwater, retour van stoomcondensaat en afvalverbranding. Doel van het project was om in korte tijd de co-siting activiteiten te scheiden en te verplaatsen en een nieuwe direct gestookte ketel voor stoomproductie op te starten.

Geautomatiseerde scenario-evaluaties analyseerden alle mogelijke situaties

Onze klant wilde ons advies over de vraag of de extra elektriciteit die nodig was voor de nieuwe stoomketel uit het lokale elektriciteitsnet gehaald kon worden, en of hiervoor versterking van het netwerk nodig was.

Op deze industriële brownfieldlocatie moet het lokale netwerk over voldoende capaciteit beschikken voor een brede reeks complexe noodscenario's. Met behulp van voorspellende tools verwerkten we deze scenario's in capaciteitsberekeningen voor aanvullende stroomvoorziening om het plan te optimaliseren. Onze geautomatiseerde scenario-evaluaties analyseerden alle mogelijke situaties voor drie tijdvensters: elektriciteitscentrales in bedrijf, elektriciteitscentrales buiten bedrijf en de overgangsperiode.

Wij konden concluderen dat het niet nodig was om het lokale industriële elektriciteitsnetwerk te versterken. Dit bespaarde onze klant extra bouwtijd, risico's en kosten en droeg bij aan het succes van het project. De co-siting processen werden van elkaar losgekoppeld en op tijd verplaatst, en de twee energiecentrales gingen al voor de overeengekomen mijlpaal buiten bedrijf.