De gemeente Rijssen-Holten heeft de Basisregistratie Grootschalige Topografie gebruikt als basis voor het omgevingsplan Buitengebied. Het leidt tot een adequaat, integraal beeld van geo-informatie, ruimtelijke ordening en juridische informatie, die ook begrijpelijk en herkenbaar is voor het publiek, zodat zij beter betrokken kunnen worden.

Binnen het samenwerkingsverband ‘GemeenteDSO’ hebben gemeente Rijssen-Holten en Royal HaskoningDHV samen de totstandkoming van toepasbare regels verkend voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). We hebben hieraan bijgedragen met onze planologisch-juridische kennis op het gebied van de Omgevingswet.

Digitaal Stelsel Omgevingswet: Laat DATA voor je werken! | Royal HaskoningDHV 

 
Koploper in Omgevingswet

In het project is integraal samengewerkt tussen ruimtelijke ontwikkeling, juridisch advies en geo-informatie. De gemeente Rijssen-Holten is een absolute koploper als het gaat om werken in de geest van de Omgevingswet en een inspiratiebron voor andere gemeenten.

Dit project heeft geresulteerd in een unieke samenwerking met Value & Result voor het regelbeheer en IDgis voor de kaartlagen. Hiermee is een nieuwe oplossing geboren: GemeenteDSO! Een integrale ketenoplossing die gemeenten helpt om aan de DSO-eisen te voldoen, van ‘visie tot VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving)’.