Door voor de ondergrondse kabelinfrastructuur het juiste niveau bescherming te kiezen kan onze klant de infrastructuur implementeren en procedures integreren om aan industrienormen en wetgeving te voldoen. Een positief neveneffect is dat hij aanzienlijke capex-besparingen kan realiseren bij toekomstige zonne-energiecentrales.

Onze klant is betrokken bij de ontwikkeling, financiering en exploitatie van zonne-energieparken en bezit een groot assetportfolio van geïnstalleerde capaciteit door heel Europa. Ons werd gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is ongepantserde kabels ondergronds te gebruiken en of daarvoor extra bescherming of andere maatregelen nodig zou zijn.

Advies en aanbevelingen voor kabelbescherming

Onze evaluatie reikte van relevante wetgeving, nationale en industriële normen tot de normen en praktijken van de International Electrotechnical Commission (IEC).

Wij leverden deskundig advies over actuele praktijken en al toegepaste risicobeperkende maatregelen, en deden aanbevelingen voor het integreren van overige maatregelen met het oog op de best practices binnen de sector en wetgeving.

Het resultaat stelt onze klant in staat de juiste kabels en bescherming toe te passen voor zijn ondergrondse kabelinfrastructuur en zal naar verwachting leiden tot aanzienlijke capex-besparingen bij toekomstige zonne-energieprojecten.