Dorps wonen bij waterplas De Meeris, in een bosrijk gebied en op fietsafstand van Eindhoven!

Voor de ontwikkeling van de populaire nieuwe woonwijk Waalre Noord, ten noorden van Waalre-Dorp, verzorgt Royal HaskoningDHV samen met de gemeente Waalre het projectmanagement. Projectmatig werken is geïmplementeerd in het project. De 600 woningen worden gefaseerd ontwikkeld en gerealiseerd. Het bepalen van de strategie, aanbesteding van adviesopdrachten, het begeleiden van de planvorming, de communicatie, bestuurlijke afstemming en voorbereiding op de besluitvorming behoren tot de werkzaamheden. Evenals de selectie van de marktpartijen en de contractvorming.

De nieuwe woonwijk Waalre | Royal HaskoningDHV

In het project zijn al meerdere woningbouwplannen in (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap gerealiseerd.

De herontwikkeling van een voormalige stortplaats naar een park met wonen maakt ook onderdeel uit van Waalre Noord. Hierbij zijn wij ook verantwoordelijk voor de milieukundige en civieltechnische planvorming en de begeleiding.

Frank Noort, Projectleider Gemeente Waalre

Frank van Noort, projectleider gemeente Waalre: "Een mooi project om samen trots op te zijn!"


Gerelateerde markten

Gerelateerde diensten