Voor alle Nederlandse ecosystemen is uitgerekend hoeveel verschillende vormen van natuurlijk kapitaal in Nederland zouden kunnen bijdragen aan het vervangen of besparen van primaire grondstoffen. De uitkomst is verrassend hoog: de zes grootste bronnen van natuurlijk kapitaal kunnen bijna 30% aan primaire grondstoffen besparen. Dat is maar liefst 13,5 miljoen ton.

De grootste bijdrage komt van:

  • De productie van extra hout
  • Biomassa voor de chemie
  • Baggerspecie als bouwstof
  • Hergebruik grond
  • Bescherming kusten en oevers
  • Zeewiercultivatie.

Naast grondstoffen kan de inzet van ecosysteemdiensten ook zo’n 5 miljoen ton CO2 besparen.

Deze studie is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat en komt voort uit de wens om meer inzicht te hebben in welke bijdrage ecosysteemdiensten kunnen leveren aan de transitie naar een meer circulaire economie en welke rol Rijkswaterstaat en breder de grond-, weg- en waterbouwsector daarbij kunnen vervullen.

Voor Rijkswaterstaat zijn verschillende interventies en aandachtspunten geformuleerd, in de rol van zowel beheerder van areaal, leverancier van ecosysteemdiensten als afnemer in de vorm van bijvoorbeeld biobased producten zoals een houten geleiderail.