Een investeringsplan maakt het mogelijk de verouderde assets van onze klant te reviseren volgens een gestructureerd programma, zodat de productievolumes niet verder dalen en aan de stijgende vraag kan worden voldaan.

Omdat onze klant verouderde assets exploiteerde werd hij geconfronteerd met dalende productievolumes en stijgende onderhoudskosten, waardoor het moeilijk was om aan de groeiende vraag te voldoen.

Afgestemd op de fabriek en prioriteiten van onze klant

Royal HaskoningDHV werd benaderd om voor de brownfieldlocatie een investeringsplan voor de lange termijn op te stellen. In nauwe samenwerking met interne afdelingen van de klant keek ons multidisciplinaire team naar technische en niet-technische aspecten van de locatie. Door middel van een op risico's gebaseerde aanpak werd gedefinieerd welke veranderingen noodzakelijk waren, en wanneer.

Het resulterende plan omvat revisie, vervanging en uitbreiding van cruciale assets volgens een gestructureerde aanpak die op maat is gemaakt voor de fabriek en de prioriteiten van onze klant. Het plan beschrijft omvang, tijdlijnen en kostenramingen. Hierdoor kan onze klant de vereiste productievolumes realiseren en tegelijk aan de lokale vereisten en wetgeving blijven voldoen op het gebied van techniek en milieu.

Een speciaal projectteam zal het plan uitvoeren en daarvoor nauw overleg voeren met de bestaande operationele en onderhoudsafdelingen. Voor deze samenwerking leverden wij een blauwdruk waarin beramingen van manuren en de vereiste functieprofielen zijn opgenomen.