STRATEGISCH BELANG VOOR TOEKOMST INDUSTRIE EN HAVEN

CUST staat in teken van de transitie naar een klimaatneutrale zware industrie in het havengebied van North Sea Port. Deze transitie is van strategisch belang voor de toekomst van de haven en de daar gevestigde bedrijven.

Royal HaskoningDHV heeft in 2019 het project “Clean Underground Sustainable Transport (CUST)” uitgevoerd. Daarin is een blauwdruk gemaakt voor de ontwikkeling van grootschalige buisleidinginfrastructuur voor Waterstof en CO2 in het havengebied van North Sea Port, alsmede aansluitingen naar Rotterdam en Antwerpen. Opdrachtgevers waren North Sea Port met hulp van bedrijvenkoepel Smart Delta Resources en een aantal Nederlandse en Vlaamse overheden.

CUST – Clean Underground Sustainable Transport | Royal HaskoningDHV

INTEGRALE SCENARIO STUDIE

De studie is integraal opgezet, zowel wat betreft de inhoud als de betrokkenheid van stakeholders. Relevante industriële bedrijven, netwerkpartijen en overheden zijn betrokken via interviews en grote sessies. Een grote scenariostudie stond aan de basis van het project, waarin met inbreng van de twaalf belangrijkste bedrijven de vraag en aanbod van CO2, H2 en andere productstromen in beeld is gebracht. Op basis van deze resultaten zijn de tracés voor buisleidingen ontworpen met bijbehorende technische aspecten en kostenramingen. Het onderdeel ‘bestuurlijk-juridisch’ richtte zich op Nederlandse, Vlaamse en internationale wet- en regelgeving voor buisleidingen. Hoe en door welke partijen de netwerken gefinancierd en geëxploiteerd kunnen worden is onderzocht in het onderdeel ‘exploitatie en financiering’. Op basis van dit alles is de ‘Roadmap CUST’ opgesteld om betrokken partijen inzicht te geven in de te volgen weg naar realisatie van de netwerken die nodig zijn om de bedrijven in het North Sea Port tijdig te laten voldoen aan de klimaatdoelstellingen.

VAN GLAZEN BOL NAAR IMPLEMENTATIE

Bart Brorens, Royal HaskoningDHV: ‘De grote uitdaging in deze studie was om de verbinding te leggen tussen de ‘glazen bol’ en de weg naar implementatie. We hebben een internationaal consortium samengesteld met een groot team van experts om deze complexe vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. In samenwerking met de klant en de stakeholders zijn we daar goed in geslaagd. Op basis van dit resultaat kan een serieuze stap gezet worden.’