Royal HaskoningDHV zorgde voor het ontwerp van een efficiënt, herkenbaar en representatief Corporate Learning Centre (CLC) van Rijkswaterstaat (RWS). RWS ontwikkelt zich steeds meer tot een toonaangevende publieksgerichte organisatie. Dat vraagt om medewerkers die anders willen en kunnen werken. Het CLC heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een volwaardig Corporate Learning Centre. In 2008 is het CLC door het NSCU (Nederlandse Stichting van Corporate Universities) benoemd tot Corporate University van het jaar.
© Studio Christiaan de Bruijne

Tot en met de oplevering van het CLC huurde men extern opleidingsruimten op basis van behoefte. Met de komst het CLC in het RWS-hoofdkantoor 'Westraven' beschikt men nu over een eigen opleidingscentrum. Royal HaskoningDHV kreeg de ambitie mee om een efficiënt, herkenbaar en representatief CLC te ontwerpen. Het ontwerpteam voor de fasen Integraal Programma van Eisen, Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp en Bestek bestond uit de onderstaande disciplines:

  • bouwkunde;
  • architectuur;
  • werktuigbouwkunde, elektrotechniek en IT;
  • bouwfysica en akoestiek;
  • huisvestingsadvies;
  • kostenmanagement;
  • projectmanagement.

Om de architectonische kwaliteit van het ontwerp te waarborgen werd architectenbureau Studio Groen+Schild als onderaannemer van Royal HaskoningDHV gecontracteerd. Daarnaast werd de architect van het gebouw, Cepezed, door RWS aan het ontwerpteam toegevoegd.

Bij het ontwerp en de voorbereiding op de ingebruikname werd gebruikgemaakt van Virtual Design & Construction (VDC). VDC is een methode, ontwikkeld door Standford University in California, waarbij niet alleen naar het product, maar ook naar het proces en de organisatie wordt gekeken.

Virtual Design & Construction

Projectleider van RWS: "Dankzij VDC kunnen onze gebruikers zien welke gevolgen een bepaald ontwerpbesluit heeft voor hun eigen proces, maar ook voor de kosten, de doorlooptijd van de planning en de realisatie. Voor ons als expertiseafdeling van de eenheid Facilitair maakt de VDC-methodiek inzichtelijk welke gevolgen het ontwerp heeft voor het beheer en de logistiek rondom services als schoonmaak, catering en beveiliging. Voorheen werd er vaak monodisciplinair vanuit de facilitaire afdeling aangestuurd. Met VDC zit je vanaf de start in een multidisciplinair team met ICT, huisvesting en facilitair aan tafel."

Daarmee zorgt VDC ook voor meer draagvlak. "Verandermanagement begint bij het begin. Als je dat pas doet als het eindproduct is gerealiseerd, heb je nog een lange en lastige weg te gaan om de interne klant mee te nemen in het proces en loop je een groot risico dat de klant er uiteindelijk niet achter staat. Met VDC neem je de klant en de overige dienstverleners direct mee. Je vermijdt tijdrovende overlegstructuren. Dit zorgt zowel voor een kwaliteitsverbetering als voor tijdwinst en een kostenbesparing."