Nederland heeft duidelijke klimaatdoelstellingen: in 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met 49% zijn teruggedrongen en in 2050 met 95% ten opzichte van 1990. Het afvangen van CO2 bij industrieën om het vervolgens te gebruiken of ondergronds op te slaan (Carbon Capture Usage and Storage, kortweg CCUS) is één van de maatregelen om die klimaatdoelstellingen daadwerkelijk te halen.

Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN werken samen aan de voorbereiding van een project waarbij CO2 van de industrie uit de Rotterdamse haven wordt verzameld en opgeslagen in gasvelden diep onder de Noordzeebodem. Een deel van de CO2 kan gebruikt worden in de kassen in Zuid-Holland, om planten sneller te laten groeien. Deze drie bedrijven werken samen onder de projectnaam Porthos: Port of Rotterdam CO2 Transport Hub and Offshore Storage.

Uitsnede | Royal HaskoningDHV |  Copyright: ROTTERDAM CCUS

Copyright infographic: © ROTTERDAM CCUS


Binnen het Rotterdam CCUS-project Porthos zorgt Royal HaskoningDHV ervoor dat het MER wordt opgesteld, in combinatie met de voorbereiding van vergunningsaanvragen. Het project bevat m.e.r.-plichtige onderdelen, waaronder de opslag van CO2 in de diepe ondergrond. Daarnaast zijn aanpassingen van het bestemmingsplan nodig. Dit wordt in een Rijksinpassingsplan uitgewerkt. Royal HaskoningDHV zorgt voor een gecombineerde Plan-MER / Project-MER ter onderbouwing van de hierbij benodigde aanvragen.

Meer informatie en een animatievideo is beschikbaar op: https://www.rotterdamccus.nl/

Gerelateerde markten

Gerelateerde diensten