In de Circulaire Atlas is de Haarlemse economie in gekwantificeerd en is gekeken welke regionale sterkten ingezet kunnen worden om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Zo is een gekwantificeerd beeld ontstaan van het stedelijk metabolisme: werknemers, materiaalstromen, energieverbruik en –opwekking, circulaire projecten en waarde. Op basis daarvan zijn vijf type kansen gedefinieerd en vertaald naar kansrijke Haarlemse potentiele cases:

  1. Kansen voor symbiose
  2. Kansen voor zelfvoorzienend
  3. Kansen om afvalloos te worden
  4. Kansen voor de deel- en hergebruik economie
  5. Kansen voor lokale grondstoffen

Samen met stakeholders uit Haarlem is via enkele bijeenkomsten een routekaart opgesteld om de meest passende kansen te vertalen naar concrete stappen. In de routekaart staan vijf routes voor Haarlem om stappen te zetten naar een circulaire economie:

  • Route 1: Verbinden vraag en aanbod in de bouw- en sloopsector
  • Route 2: Verbinden vraag en aanbod materialen in overige sectoren
  • Route 3: Circulair inkopen in de publieke sector
  • Route 4: Activeren sociale netwerken in de wijken
  • Route 5: Circulair inzamelen in de binnenstad

Met deze routes kan / is Haarlem aan de slag!

Dashboard Circulaire economie Haarlem | Royal HaskoningDHVRoutekaart Haarlem - Route 1 | Royal HaskoningDHV