De uitdaging

De richtlijnen en voorschriften bij toepassing bus op de vluchtstrook (BoV) dateren uit 1991. Rijkswaterstaat, Dienst Water Verkeer en Leefomgeving (RWS-WVL) heeft het afgelopen jaar de richtlijn geëvalueerd. Ook zijn alle trajecten waar BoV is toegestaan geïnventariseerd. Op basis hiervan is besloten de uitvoeringsrichtlijn te herzien. Belangrijkste te overwegen aanpassingen zijn: als BoV wordt toegestaan dient om de 500-1.000 meter een vluchthaven te worden aangelegd. Bij aansluitingen bus mag de bus niet verder rijden over de vluchtstrook (en over het zogenaamde puntstuk), de bus moet via een speciaal aangelegde doorsteek of via de hoofdrijbaan rijden. Royal HaskoningDHV is door RWS-WVL gevraagd naar beide nader onderzoek te doen. In dit onderzoek dient te worden uitgezocht of:

- De eis om elke 500 - 1.000 meter een vluchthaven aan te leggen kan worden versoepeld;
- Bij aansluitingen bussen via het puntstuk kunnen doorrijden, zodat het tijdverlies wordt voorkomen en geen hoge kosten voor een doorsteek hoeven te worden gemaakt.

Onze oplossing

De eerste vraag is of veiligheidsrisico’s aanvaardbaar blijven als er geen vluchthavens worden aangelegd wanneer BoV is toegestaan. Ook bij aansluitingen, als doorrijden via puntstuk wordt toegestaan, is de vraag of dan de risico’s aanvaardbaar blijven. Beide vragen zijn beantwoord in een risicoanalyse, waarin met de Fine en Kinney methode de risico’s zijn geschat. Deze risico’s zijn geschat voor de situaties met en zonder vluchthaven en van de verschillende situaties bij aansluitingen. Experts van RWS-WVL en de Regionale diensten van RWS, gebruikers van de vluchtstrook (Connexxion), politie, een jurist en experts ‘weggebruikers’ (SWOV, ANWB en Royal HaskoningDHV) hebben in groepjes bepaald of de risico’s voor verschillende situaties aanvaardbaar zijn. Vervolgens is nagedacht over mogelijke maatregelen om de risico’s tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Ook zijn situaties of maatregelen besproken die invloed kunnen hebben op de risico’s.

Het resultaat

De eis voor vluchthavens wordt versoepeld en bij aansluiting doorrijden via puntstuk is, onder strenge voorwaarden, toegestaan. Als vervolg op deze opdracht heeft Royal HaskoningDHV ook de uiteindelijke richtlijn BoV geschreven in samenwerking met RWS-WVL.