Componistenkwartier

Ongeveer tien jaar geleden stond de gemeente Naarden voor een lastige opgave. In de wijken Componistenkwartier en Rembrandtpark waren 30 km/u zones ingesteld, maar de bewoners kwamen in opstand tegen de bijbehorende duurzaam veilige wijkinrichting. Verloren gaan van de lommerrijke uitstraling van de wijken en overlast door verhoogd aangelegde kruispunten waren de belangrijkste argumenten. Vanwege de grote weerstand onder de bewoners is destijds voor een erg sobere wijkinrichting gekozen. 

Integrale projectaanpak

Er heeft in de afgelopen periode een verschuiving plaats gevonden in de opvatting van de bewoners, en de benodigde vervanging van de riolering is nu aanleiding voor de gemeente om de wijk opnieuw in te richten. Het advies van Royal HaskoningDHV resulteerde er in dat de gemeente voor het eerst voor een uitgebreide integrale aanpak heeft gekozen. De opgave was zeer breed en kende een civieltechnische en een verkeerskundige opgave. Beide opgaven waren gekoppeld aan een creatief ontwerp voor de buitenruimte, en een participatie/communicatietraject met bewoners en belanghebbenden. 

Het resultaat 

Het project is momenteel in uitvoering, maar is nu al een succes te noemen. De bewoners voelen zich betrokken en werken enthousiast mee aan de nieuwe inrichting van hun wijk. Daarnaast is de gemeente erg tevreden dat de knelpunten in de wijk, nu tien jaar later, toch naar ieders tevredenheid en binnen de beleidskaders worden opgelost. Wij begeleiden ook de uitvoeringswerkzaamheden (directie en toezicht) voor de gemeente Naarden.

 

Contact

Gerelateerde markten