Om winkelcentrum Hoog Catharijne aantrekkelijk te houden voor de toekomst dient er een verandering plaats te gaan vinden. Het winkelcentrum moet meer worden dan alleen een winkelcentrum. Het moet min of meer een Amerikaanse mall worden, waar naast detailhandel ook horeca en vermaak mogelijk gemaakt wordt. In deze opdracht was het de uitdaging om een flexibel bestemmingsplan op te stellen, wat voldoende rechtszekerheid geniet.

Bestemmingsplan Hoog Catherijne | Royal HaskoningDHV

In deze opdracht hebben wij zeer intensief samengewerkt met de gemeente Utrecht. De gemeente heeft alle overleggen met de ontwikkelaar, architect en stedenbouwkundige gevoerd en vervolgens aan ons teruggekoppeld. Daarbij hebben wij samen met de gemeente gezocht naar de meest ruime planologische oplossing.

Als eindproduct hebben wij een concept ontwerpbestemmingsplan opgeleverd, waarbij was bepaald op basis van welke systematiek dit bestemmingsplan verder gebracht kan worden.Vervolgens heeft de gemeente het plan verder afgerond en in procedure gebracht.

Gerelateerde markten

Gerelateerde diensten