Benchmark energieprestaties

Royal HaskoningDHV ontwikkelde een energie benchmark voor commerciële voorzieningen op en rond stations om bij te dragen aan deze ambitie van NS. Door een gestructureerde aanpak op basis van de Europese Norm EN15221, hebben wij een benchmark proces ingericht specifiek voor commerciële voorzieningen en aangegeven welke informatie verzameld moest worden. De verzamelde data is vervolgens grondig geanalyseerd - onder andere door de energieprestaties te relateren aan het vloeroppervlak en de openingstijden van commerciële voorzieningen. Op basis van bijzondere waarden hebben we tenslotte een reeks verbetervoorstellen gedaan ten aanzien van casco's en technische installaties, evenals winkelinrichting en bedrijfsvoering.

Energieverbruik omlaag

De Nederlandse Spoorwegen zijn nu goed toegerust om het energieverbruik van commerciële voorzieningen aanzienlijk te reduceren.

Gerelateerde markten

Gerelateerde diensten