Rabobank Nederland


Verbouw, herinrichting en onderhoudsprojecten van grote kantoren verlopen regelmatig moeizaam door lange doorlooptijden, faalkosten en verstoringen van de bedrijfsprocessen.
Voor de 300.000 m² bruto vloeroppervlak van de hoofdkantoren zette Rabobank Nederland de expertise van Royal HaskoningDHV in.

Kostenbesparing door efficiënt Asset Informatie Management Rabobank

Royal HaskoningDHV realiseerde voor Rabobank Nederland een betrouwbare, beschikbare en toegankelijke bron van asset informatie over haar hoofdgebouwen. Deze informatie brachten we tot stand door hiervoor beleid en beheerprocedures op te stellen en te implementeren. Ook richtten we een servicepunt in voor informatie- en tekeningenbeheer met betrekking tot projecten, onderhoudswerken en dagelijkse beheeractiviteiten.

Door kortere doorlooptijd, vermindering van faalkosten en het voorkomen van verstoringen van de bedrijfsprocessen rond veranderingen in de organisatie en de assets realiseren we voor Rabobank Nederland een kostenbesparing van 15% bij verbouw, herinrichting en onderhoudsprojecten van haar hoofdkantoren.

Contact

Peter Couwenberg

Consultant Building Information Management and Accountmanager

Eindhoven, NL

Verstuur bericht Verstuur bericht

Gerelateerde markten