Watergang Bolward

De uitdaging

Door het gebruik van verschillende soorten software vertoonde de data van het grondwaterkwantiteitsmeetnet van de Provincie Friesland (> 900 filters) zulke grote onregelmatigheden dat de integriteit van de hele database ter discussie stond. Hierdoor dreigde langjarige investeringen verloren te gaan en zouden verkeerde beleidsmatige beslissingen kunnen worden genomen.

Onze oplossing

Door de toepassing van het meetnetbeheerpakket Dawaco is met een geringe investering ruim 95% van de grondwaterstijghoogte-data in de provincie Friesland veilig gesteld. Ook is voorkomen dat op basis van foutieve data verkeerde beleidsbeslissingen worden genomen.

Een geautomatiseerde analyse van de afwijkingen tussen de binnen DINO aanwezige gegevens en de in Dawaco aanwezige gegevens bracht de fouten naar boven. Daarnaast zijn de uitgebreide validatie-functionaliteiten van Dawaco ingezet voor de correcties. De validatie van de 900 filters van het provinciale meetnet van de provincie heeft 14 dagen gekost. Daarbij hoorde ook het verklaren van het afwijkende gedrag dat door de in Friesland complexe hydrologische omstandigheden werd veroorzaakt, zoals bemalingen, peilbeheer en getijdewerking. Royal HaskoningDHV investeert al ruim 20 jaar in het zeer betrouwbare meetnetbeheersysteem Dawaco, waarbij gelet wordt op nieuwe wetgeving, normering, technische en ICT-ontwikkelingen.

Het resultaat

De Provincie Friesland heeft nu weer een integere grondwaterdatabase en met Dawaco een meetnetbeheersysteem waarmee die integriteit in de toekomst is geborgd. Een investering van circa 1 miljoen euro is veilig gesteld en er is voorkomen dat op basis van foutieve data verkeerde beleidsmatige en operationele beslissingen zijn genomen.