Waterschap Zuiderzeeland heeft concrete milieudoelstellingen en wil bijvoorbeeld in 2030 voor 35 à 45% van de energievoorziening zelfvoorzienend zijn. Daarbij hoort ook een duurzamere slibverwerking die minder energie en chemicaliën vergt. Aquasuite® MINE gaat in Tollebeek zorgen voor vermindering van de hoeveelheid restslib. Dat gebeurt in combinatie met de Ephyra® technologie van Royal HaskoningDHV die het waterschap daar gaat gebruiken. De installatie wordt in 2018 in gebruik genomen.

Hoe minder restslib, hoe beter: afvoeren is kostbaar en scoort ook niet hoog in duurzaamheid. Gisting vermindert de hoeveelheid slib. Dat levert bovendien methaan op, dat als brandstof kan worden gebruikt, bijvoorbeeld voor stroomopwekking.
Het is dus zaak de slibverwerking zo effectief mogelijk te laten verlopen. Bij regen komt veel primair slib aan op de zuivering. Meestal gaat dat linea recta naar de slibgisting. Resultaat: een lagere slibafbraak, een slechter ontwateringsresultaat én hogere kosten voor slibafvoer.

MINE leert op basis van meetgegevens en wordt steeds slimmer

Jarenlange ervaring leert juist dat de vergisting optimaal functioneert onder stabiele omstandigheden, met zo min mogelijk variatie. Aquasuite® MINE zorgt daarvoor, dankzij voorspellingen van de aanvoer. Het gaat dan bijvoorbeeld over de aanvoerverschillen tussen bijvoorbeeld dag en nacht, de verschillen tussen werkdagen en weekdagen, en het patroon door de dag heen. MINE leert die curve op basis van meetgegevens en wordt dus steeds slimmer. Op basis daarvan zorgt MINE voor een optimale aanvoer van slib door een slimme sturing aan de hand van de actuele buffercapaciteit, zowel op de eigen zuivering als op toeleverende zuiveringen.

Beter benutten van de buffer

De buffer voor gisting wordt in het algemeen maar heel beperkt benut, waterschappen houden die zo leeg mogelijk. Maar als je weet dat er een hele tijd weinig aanvoer is, dan is het voor het verwerkingsproces juist beter om die buffer wel te benutten. Als gevolg daarvan kan de variatie in de verblijftijd in de vergistingsinstallatie worden teruggedrongen, bijvoorbeeld van 15 tot 30 dagen naar 18 tot 22 dagen.

Hogere afbraak in de gisting en constante, hogere productie van biogas

Het resultaat is een hogere afbraak in de gisting (door een geoptimaliseerde verblijftijd) en een meer constante, hogere productie van biogas. Ook de ontwatering verbetert en dat drukt eveneens de slibverwerkingskosten. Belangrijk is bovendien dat MINE de kans vergroot op het efficiënt terugwinnen van verschillende grondstoffen uit het slib.

De installatie van Waterschap Zuiderzeeland in Tollebeek wordt in 2018 in gebruik genomen. De verwachting is dat het gistingsproces 10 tot 20% beter kan verlopen. Dat staat ongeveer gelijk aan een zelfde percentage meer biogas en minder slib.