Voor KPN is duurzaamheid een belangrijk thema. Sinds 2015 werkt KPN al klimaatneutraal. Na deze prestatie op het gebied van energie en klimaat, is het sluiten van kringlopen en circulair werken een logische vervolgstap. Maar is dat haalbaar, waar liggen de kansen en waar moet je beginnen? We hebben KPN daarom geholpen met een analyse van de materiaalstromen en het bepalen van de circulaire ambitie. Heeft u ook circulaire ambities? Zie hieronder hoe we dit proces samen met KPN hebben aangepakt.

Analyse materiaalstromen en bepaling van de circulaire ambitie voor KPN | Royal HaskoningDHV

Stap 1: inventarisatie en analyse

Om kansen te kunnen identificeren hebben we gegevens verzameld van de belangrijkste materiaalstromen van KPN en deze gevisualiseerd op een materiaalstromenkaart. Uit deze analyse bleek dat KPN al voor een groot deel circulair werkt. Een groot deel van alle producten en materialen die KPN inkoopt wordt bijvoorbeeld aan het einde van de levensduur gerecycled. Op veel materiaalstromen ondernam KPN al acties die bijdragen aan een meer circulaire bedrijfsvoering, zonder dat daar expliciet op gestuurd werd. Circulaire oplossingen en slimmer werken of nieuwe business ontwikkelen liggen dan ook regelmatig in elkaars verlengde. Ook bleek bijvoorbeeld dat KPN een vergelijkbare hoeveelheid kilogrammen voedsel (catering) inkoopt als mobiele telefoons, wat een indruk geeft van het belang van het facilitaire management ten opzichte van de business (het primaire proces). 

Stap 2: ambitie en KPI’s bepalen

De analyse en inventarisatie wat KPN al circulair doet is vervolgens vertrekpunt geweest van een bedrijfsbrede workshop circulaire economie. Met de materiaalstromenkaart op de muur en aan de hand van een serie oefeningen hebben afgevaardigden van sales, energiemanagement, het netwerkbedrijf (NIO) en facilitair management input geleverd. Op basis van de input hebben wij samen met KPN een ambitie en geschikte KPI’s geformuleerd: alle nieuwe netwerkapparatuur en door KPN gespecificeerde apparaten zijn nagenoeg 100% circulair vanaf 2025. 

Analyse materiaalstromen en bepaling van de circulaire ambitie voor KPN | Royal HaskoningDHV

Stap 3: intern draagvlak verzamelen

Een dergelijke ambitie voor circulariteit heeft impact op de bedrijfsvoering. Daarom is er een besluit en ondersteuning van het management nodig om de ambitie te gaan halen. Wij hebben onze opdrachtgever binnen KPN geholpen met de voorbereiding de presentatie aan de Raad van Bestuur en vervolgens dialogen opgestart met verschillende betrokken afdelingsmanagers over wat de ambitie betekent voor hun afdeling en hoe zij kunnen bijdragen. De visualisaties hebben zeer geholpen het complexe verhaal van de circulaire economie simpel en krachtig over te brengen. 

Stap 4: externe communicatie

De circulaire economie bereikt niemand in zijn eentje. Daarom is het belangrijk niet alleen intern, maar ook extern te communiceren over je circulaire ambitie. Wij hebben er samen voor gezorgd om KPN’s kersverse circulaire ambitie te laten landen in het integraal jaarverslag 2016. Op een volledige pagina zijn de drie pijlers van de circulaire aanpak afgebeeld. Ten tweede is later door KPN zelf, als één van de koplopers in Nederland, een Circulair manifest opgesteld samen met leveranciers.