Amsterdam Sloterdijk heeft een opwaardering nodig. Alhoewel het ten tijde van de oplevering een goed station was, is de omgeving en gebruik van het station vandaag de dag drastisch veranderd, met als gevolg een gebouw dat zijn oude luister kwijt is.

Het vernieuwde gebouw daarentegen moet dit alles, en meer, terugbrengen!

Het ontwerp brengt de overzichtelijkheid van oude stations terug en combineerd die met hedendaagse ruimtelijke en functionele kwaliteit.

Het geheel heeft een gebogen glazen kap gekregen die alle transport- en reizigers functies overkoepelt. De kap verleent de stedelijke kwaliteit en schaal die past bij het station en zijn omgeving.De binnenruimte is gezoneerd naar gelang de beweging en behoeften van de reizigers: een onthaaste reiziger heeft behoefte aan kwaliteitstijd in het station; een doorsnee reiziger heeft comfortabele wachtruimte nodig en een gehaaste reiziger heeft overzichtelijke informatie en korte loopafstanden nodig van ingang naar uitgang.

De ruimten zijn zodanig ontworpen dat de tijd die een reiziger doorbrengt in het station waardevol wordt.

Duurzaamheid is een onmisbaar onderdeel van een station met een hoogwaardige openbare ruimte. De kap vangt water op en biedt ruimte aan zonnecellen. De ruimte onder de kap werkt als een serre.

Door de hoogte van de kap ontstaan ruimten met temperatuurverschillen. Deze kunnen ingezet worden om energie op te wekken en warmte te genereren. Het interieur is zo ontworpen dat daglicht op een egale manier op alle niveau’s van het station doordringt. De materialen zijn uitgezocht op bouwkundige, ecologische en architectonische kwaliteiten.

Back to Architecture 

Feiten & cijfers

Klant ProRail
Stand
Amsterdam
Land
The Netherlands
Periode
2011
Expertise  Architecture
Team Kirsten Colenbrander, Richard van den Brule i.s.m. MEI architecten

Gerelateerde markten

Gerelateerde diensten