Een integraal project

Ten noordoosten van Utrecht kruisen de spoorlijnen Utrecht - Amersfoort en Hilversum – Utrecht Maliebaan elkaar zowel gelijkvloers als ongelijkvloers ter hoogte van knooppunt Blauwkapel. Deze specifieke constructie is relatief onderhoudsintensief doordat de slijtage hoog is. 

De vaste, gelijkvloerse kruising in Blauwkapel is een unicaat, de bovenleiding is beweegbaar waarbij wisselstellers de bovenleiding in de richting Hilversum – Utrecht Maliebaan op en neer kunnen bewegen. Als er een rijrichting wordt ingesteld gaan de wisselstellers om en door het stangenstelsel zakt de beschermschoen in de rijdraad over de doorgaande rijdraad (Utrecht – Amersfoort) en kan de trein (de pantograaf) kruisen. 

Vanwege het intensieve onderhoud is besloten om het kruispunt te saneren, inclusief de beweegbare bovenleiding boven dit kruis en dit te vervangen door doorgaand spoor. Ook zijn aan het project enkele bovenbouw vernieuwingselementen (BBV) toegevoegd: overloopwissels worden gesaneerd en wissels worden vernieuwd. 
Het betreft hier een integraal project waarbij alle disciplines die met het spoor te maken hebben, geraakt worden. 

Met een gefaseerde aanpak concrete stappen

In opdracht van ProRail heeft Royal HaskoningDHV allereerst een FIS-studie uitgevoerd. Deze is uitgewerkt in het RVTO van de eindsituatie en opgedeeld in deel-RVTO’s per faseringsstap. Het project is in vier verschillende fases (TVP’s) opgedeeld en uitgevoerd in 2 separate realisatiecontracten. Van alle disciplines is het RVTO uitgewerkt in detailontwerpen tot op niveau van werktekeningen. Royal HaskoningDHV heeft ProRail begeleid in de aanbesteding van de uitvoeringscontracten. Tevens is RoyalHaskoningDHV verantwoordelijk voor het testen en de indienststelling van de verschillende faseringsstappen.

Minder onderhoud en aanzienlijke verbetering op dit traject

De eerste twee faserings-TVP’s zijn inmiddels succesvol gerealiseerd en in dienst gesteld door het Royal HaskoningDHV Rail team in samenwerking met de aannemers. Het projectteam is nu volop bezig met de voorbereiding van de indienststelling van de eindsituatie in mei 2022. Na afronding van de vier fases, zal het spoor bij Blauwkapel en Utrecht Overvecht een stuk minder onderhoud vergen en zal de punctualiteit op het traject Utrecht - Amersfoort aanzienlijk verbeterd kunnen worden. 
 

Contact

Meer informatie

DigitalRail

Gerelateerde markten