Publiek Vervoer Groningen Drenthe is de opdrachtgever van het wmo-vervoer, leerlingenvervoer en kleinschalig openbaar vervoer in de provincies Groningen en Drenthe. In deze organisatie werken beide provincies, OV bureau Groningen Drenthe en alle inliggende gemeente samen.

Aanbesteding en implementatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe | Royal HaskoningDHV

Foto: Publiek Vervoer

Als Royal HaskoningDHV hebben we de gezamenlijke overheden ondersteund bij:

  • Het vormgeven van de nieuwe organisatie
  • Het schrijven van de aanbestedingsstukken, zowel organisatorisch als vervoerkundig
  • Het begeleiden van het aanbestedingsproces
  • Het begeleiden van het implementatieproces
  • Het opzetten van een gezamenlijke klantendatabase en een uniforme indicatiesystematiek
  • Het vormgeven van een visie op Mobility as a Service
  • Het begeleiden van de start van de pilot Mobility as a Service als onderdeel van de landelijke MaaS pilots
  • Het verwerven van derde geldstromen voor het verwezenlijken van de MaaS visie

Deze werkzaamheden hebben geleid tot een succesvolle aanbesteding en implementatie van het vervoer en een goede start van de MaaS pilot.