De Audit Commissie van de Raad van Commissarissen bestaat uit:

J.S.T. (Tjalling) Tiemstra (voorzitter)
J. (Jan) Bout