Business Principles

Royal HaskoningDHV is een organisatie die wereldwijd projecten uitvoert, binnen verschillende culturen, sociale omstandigheden en bedrijven. Wij zijn open en eerlijk in ons handelen en in onze zakelijke contacten, met respect voor de wetten en gebruiken van de landen waarin wij actief zijn. Fatsoenlijk gedrag en integriteit zijn een onderdeel van onze cultuur, geworteld in onze missie, visie en kernwaarden. Dit is vastgelegd in onze Global Code of Business Principles die, samen met ons Integrity Management System en Compliance Program, ons gedrag bepaalt en stuurt.

Ethic Intelligence Certificate 2016

Het Ethic Intelligence Certificate comité heeft het Anti-corruption Compliance System Certificate van Royal HaskoningDHV verlengd. Dit betekent dat Royal HaskoningDHV blijft werken binnen dit prestigieuze ‘best practice’ certificaat dat door ETHIC Intelligence gecontroleerd wordt. Royal HaskoningDHV is het eerste en enige ingenieursbureau dat deelneemt aan dit programma. Dit certificaat, dat drie jaar geldig is, geeft aan dat inhoud en implementatie van het complianceprogramma passend is voor Royal HaskoningDHV en de specifieke risico’s met betrekking tot corruptie. Het complianceprogramma sluit aan bij internationale best practices.

Klik hier voor het complete document (pdf)

Klokkenluidersregeling

Onze reputatie als een eerlijk, rechtvaardig en respectvol bedrijf is essentieel voor ons succes. Hoe onze medewerkers handelen is daarbij van doorslaggevend belang. Bij Royal HaskoningDHV is het melden van misstanden goed geregeld. Medewerkers kunnen gebruik maken van de Klokkenluiders/SpeakUp procedure om melding te maken van het vermoeden van niet-integer gedrag of mailen naar speakup@rhdhv.com. Mede dankzij deze regeling kunnen we de gedragscode en de integriteitscode naleven.