Samenlevingen helpen veranderen

Onze wereld bevindt zich in transitie. We zien uitdagingen die onder andere zijn ontstaan door het schaarser worden van grondstoffen, klimaatverandering, toenemende verstedelijking en verkeersdrukte. Daarom is er een dringende behoefte aan nieuwe denkpatronen en ideeën.

We hebben een strategie en actieprogramma ingericht om efficiënt vernieuwingen door te voeren. Door innovatie toe te passen in onze projecten creëren we slimme oplossingen, vooruitstrevende technologieën, flexibiliteit en toekomstige functionaliteit voor bedrijven en samenleving overal ter wereld.

Slimme oplossingen

Innovatie is een integraal onderdeel van onze organisatie. Bij alles wat we doen, zien we het belang van innovatie. We zijn kritisch, onderzoeken alternatieven en dagen onszelf en anderen uit. We creëren nieuwe methoden en passen ideeën in verschillende disciplines toe om slimmere oplossingen te vinden.

Innovatie draagt bij aan ons succes omdat we daardoor onze producten, diensten, business modellen en processen vernieuwen en aanpassen. Deze oplossingen zijn sneller te implementeren, veiliger, van een hogere kwaliteit of duurzamer. Mogelijk zijn er minder grondstoffennodig of neemt de uitstoot van schadelijke stoffen neemt af.

Strategische agenda

We worden erkend als een leider op het gebied van innovatie. Om deze positie te kunnen behouden, hebben we een strategische innovatieagenda ontwikkeld.

Door de beste teams samen te stellen, ontwikkelen we een cultuur waarin innovatie wordt gestimuleerd en co-creatie geoptimaliseerd. We passen de innovatiefunnel toe om uit te blinken in onze werkzaamheden te integreren, zodat we de juiste dingen op efficiënte wijze doen. We delen en commercialiseren product- en procesinnovaties om leidende marktposities te bereiken.

Actieprogramma

Om onze innovatiecultuur te stimuleren, erkennen en vieren we innovaties van medewerkers binnen onze organisatie. We delen onze innovaties en inzichten met klanten en partners. We nemen regelmatig deel aan én winnen branche erkende awards. Deze activiteiten laten zien wat innovatie voor Royal HaskoningDHV betekent, waar innovatie toe leidt en wat de voordelen zijn voor de samenleving.

We ontwikkelen een structuur om onze innovatiepijplijn verder te versterken, zoals het opzetten van een ideeënbank en het vergroten van medewerkersbetrokkenheid. We gaan een op criteria gebaseerde instrument gebruiken dat ons helpt bij de besluitvorming, en verduidelijkt welke stappen nodig zijn om ideeën succesvol door de innovatiefunnel te leiden - van concept tot implementatie.

Innovatie is een gezamenlijk proces dat zowel onze collega's als onze partners inspireert. We werken samen met klanten, universiteiten en kennisinstituten en we dienen financieringsaanvragen in om onze betrokkenheid bij baanbrekend onderzoek te vergroten.