31 jan 2020

Donderdag 30 januari reikte de branchevereniging Koninklijke NLingenieurs de jaarlijkse innovatieprijs De Vernufteling uit. Met de inzending De Waterfabriek Wilp sleepten Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV de juryprijs in de wacht.

Waterfabriek Wilp wint de innovatieprijs De Vernufteling 2019 | Royal HaskoningDHV

Het Gelderse Wilp (gemeente Voorst) is in 2022 een toekomstbestendige waterfabriek rijker. Onder de naam The Dutch Water Refinery realiseren Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV samen met Waterschap Vallei en Veluwe ‘De Waterfabriek Wilp’. De Waterfabriek is een nieuw zuiveringsconcept waar kraakhelder water wordt gemaakt om het huidige en toekomstige zoetwatertekort tegen te gaan en waar grondstoffen worden gewonnen zonder negatieve impact op de leefomgeving.

Afvalwater wordt grondstof

Volgens de jury is de Waterfabriek een paradigmashift in zuiveringsland. Juryvoorzitter Jacolien Eijer-de Jong: “Royal HaskoningDHV en Witteveen+Bos hebben het niet meer over zuivering, maar over scheiden van grondstoffen. Afvalwater wordt een grondstof en dus waardevol. De maatschappelijke relevantie is groot. Niet alleen worden kostbare grondstoffen teruggewonnen voor gebruik, de decentrale toepassingsmogelijkheid van de Waterfabriek is essentieel voor klimaatadaptatie in stedelijk gebied.

“We zijn nu 1,5 jaar onderweg met elkaar en ik ben onder de indruk van de goede samenwerking om van deze circulaire transitie naar de toekomst een klinkend succes te maken”, geeft Paul Roeleveld aan die bij het project betrokken is als procesmanager Samenwerking & Innovatie.