14 jan 2020

Het project Waterfabriek Wilp is genomineerd voor de juryprijs van De Vernufteling, dé prestigieuze prijs voor de ingenieursbranche.

In het Gelderse Wilp bouwen Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV samen met Waterschap Vallei en Veluwe een waterfabriek die zorgt voor een toekomstbestendige waterzuivering: geraffineerd water, minder uitstoot van broeikasgassen en herstel van de natuur.

Waterfabriek Wilp die in 2022 operationeel moet zijn, heeft straks geen grote beluchtings- en bezinkbassins waaruit broeikasgassen en vervelende luchtjes kunnen ontsnappen, maar een compacte installatie waarin verschillende fysisch-chemische technieken worden toegepast. Regenwater, rioolwater en water afkomstig uit de industrie worden apart gefilterd. Zo worden geneesmiddelen, microplastics, PFAS en andere bronnen van microverontreiniging met onder andere nanofilters uit het rioolwater gehaald.

Met de waterfabriek zet het waterschap een belangrijke stap om in 2050 volledig circulair te zijn. Zo kan het fosfaat uit urine en ontlasting van de bijna 20.000 inwoners en bedrijven uit de regio eindigen als groene meststof voor de landbouw. Ook de natuur is gebaat bij de nieuwe waterzuivering. Doordat een deel van het gezuiverde rioolwater in de Twellose Beek terechtkomt, zal deze in de zomer niet kunnen droogvallen. Lees meer en stem.

Publieksprijs

Overige inzendingen betroffen:

Stemmen kan t/m 26 januari 2020.

Contact

Suzette Schreuder

Press Officer Global and the Netherlands

Amersfoort, NL

Send message Send message

Gerelateerde informatie

Gerelateerde markten