28 jan 2020

Kaumera, de nieuwe biobased grondstof die gewonnen wordt uit rest- en afvalwater, is uit meer dan 120 inzendingen geselecteerd voor de finale van de Dutch Circular Awards 2020.

De Dutch Circular Awards laten zien wat een circulaire economie kan betekenen voor Nederland en worden georganiseerd door het Versnellingshuis Nederland Circulair! in samenwerking met het programma ‘Nederland Circulair in 2050’ van de Rijksoverheid.

Nieuwe grondstof uit afvalwater

Grondstoffen zijn schaars. Daarom is het belangrijk om circulair te denken en te zoeken naar nieuwe manieren om grondstoffen te winnen. Nederlandse waterschappen, wetenschap en het bedrijfsleven werken samen aan het omvormen van afvalwaterzuiveringen tot ‘fabrieken’ waar schoon water, schone energie én waardevolle grondstoffen geproduceerd worden. Eén van deze grondstoffen is de nieuwe biobased grondstof Kaumera. Deze innovatie zorgt voor 20-35% minder slibafval en geeft economische waarde aan korrelslib.

Kaumera is een duurzaam alternatief voor chemische grondstoffen en kent vele mogelijke toepassingen, zoals gebruik als biostimulant, als duurzaam alternatief voor de coating van mestkorrels en als coating voor beton dat daardoor langzamer droogt en sterker wordt. Oktober 2019 is in Zutphen de eerste grondstoffenfabriek ter wereld geopend die Kaumera produceert. De tweede fabriek volgt medio 2020 in Epe.

Ecologisch en economisch

René Noppeney, Global Director Water Produts & Innovation bij Royal HaskoningDHV: “De watersector staat met Kaumera mogelijk aan de vooravond van een geheel nieuwe slibverwerkingsroute. Het is een ecologisch en economisch waardevol product dat de toekomst veiligstelt door het minimaliseren van afval en het bevorderen van hergebruik van afval.”

De partners achter Kaumera zijn Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vallei en Veluwe, TU Delft, Royal HaskoningDHV, ChainCraft, STOWA, Energie en Grondstoffen Fabriek en het EU LIFE programma.

De finale vindt plaats tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie op 3 februari in Den Haag.

Contact

Veronique Renard

Account Manager Nereda

Amersfoort, NL

Send message Send message

Gerelateerde markten