19 apr 2017

Brandgevaar: laat de kwetsbaren niet stikken!

Nederland telt steeds meer zelfstandig wonende ouderen. De groeiendevergrijzing staat haaks op het krimpende aanbod van verzorgings- enverpleeghuizen. Het gevolg is dat ouderen zich massaal vestigen insenioren- complexen, gebouwen met de status ‘gewone bewoning’. Het wettelijk veiligheidsniveau dat hierbij hoort, gaat uit van vitale,zelfstandige en zelfredzame bewoners. Bewoners die bewust zijn vande risico’s en zichzelf bij brand razendsnel in veiligheid kunnen brengen.Voor veel ouderen een onmogelijke opgave. Vasthouden aan te soepelewetgeving en uw kwetsbare bewoners bij brand laten stikken, is geenoplossing. Dit whitepaper is bedoeld om uw visie hierop aan te scherpen.

Nieuwbouw en bestaande bouw kennen verschillende veiligheidsniveaus. Het niveauvoor nieuwbouw is de bovengrens die door de wetgever wordt gesteld. Wat datbetekent? Dat een bewoner bij brand bijvoorbeeld 30 seconden lang door de rookkan vluchten met een snelheid van 1 m/s om een afstand van 30 meter af te kunnenleggen. Ziet u een tachtigjarige dit al doen? Bij bestaande bouw wordt de onderstegrens gehanteerd. In dat geval ‘mag’ de afstand tussen de woning en een veiligeuitweg zelfs 45 meter (!) bedragen. Daarna moet nog naar buiten worden gevlucht.Hoeveel trappen kunnen ouderen aan als de lift niet gebruikt mag worden bij brand?Kortom, het is van levensbelang om een verantwoordelijk veiligheidsniveau te hanterenbij ouderenhuisvesting.