16 apr 2018

Auteurs: Arnold Wielinga / Marloes van Ginkel

Iedereen zal een steentje moeten bijdragen om Nederland klimaatbestendig te maken. Wij steken onze advisering daarom in vanuit het perspectief van gedeeld eigenaarschap. Dat begint met een gemeenschappelijke ambitie waarin organisaties afspreken wat een klimaatrobuuste leefomgeving voor een bepaald gebied betekent. De definitie uit het DP Ruimtelijke Adaptatie is daarvoor in de praktijk niet voldoende bruikbaar. Pas als organisaties het over de gemeenschappelijke ambitie met elkaar eens zijn, kunnen ze samen werken aan maatregelen om onacceptabele risico’s aan te pakken. En dan wordt het ook mogelijk om buiten bestaande bestuurlijke grenzen te denken.

Huizen aan het water | Royal HaskoningDHV

Samen met klanten hebben we de afgelopen jaren geëxperimenteerd met nieuwe vormen van bestuurlijke samenwerking. Daar hebben we geleerd dat klimaatadaptatie op bestuurlijk niveau leidt tot drie uitdagingen:

  1. Samenhang tussen alle facetten van klimaatverandering.
  2. Systeemdenken in plaats van denken binnen bestuurlijke grenzen.
  3. De hele samenleving betrekken.