9 mei 2019

Nazuivering in drie stappen - biologisch, ozon en nogmaals biologisch – kan meer dan 80 procent van de medicijnresten uit afvalwater verwijderen en de kosten zijn goed te berekenen. Arnoud de Wilt van Royal HaskoningDHV heeft de Jaap van der Graaf-prijs gewonnen voor zijn artikel over deze techniek in Water Research.
Meer dan 80% medicijnresten uit afvalwater met drietraps nazuivering | Royal HaskoningDHV

Afbeelding: Schema drietraps nazuivering

Doelstelling van de prijs, ingesteld door Witteveen+Bos, is om de Nederlandse expertise op het gebied van de watertechnologie in de stedelijke watercyclus verder internationaal te profileren.De jury beoordeelde in totaal 59 artikelen en prees het hoge niveau. Het artikel van Arnoud de Wilt won omdat het een pragmatische en goed uitgewerkte oplossing biedt voor een grote uitdaging voor de waterschappen: de almaar groeiende concentratie van medicijnresten in afval- en oppervlaktewater.

Arnoud de Wilt: ‘In mijn onderzoek, uitgevoerd aan Wageningen Universiteit, ging het om een nazuivering in drie stappen: biologisch, ozon en nogmaals biologisch. We hebben effluent gebruikt van een rzwi in de buurt van Wageningen, dus heel realistisch. Naast de effectiviteit zijn de praktische haalbaarheid en betaalbaarheid belangrijk. Daarom hebben we een kostenberekening gemaakt. Daaruit blijkt dat onze drietraps-oplossing meer dan 80 procent van de medicijnresten verwijdert en dat de gemiddelde zuiveringslasten stijgen met hooguit vijf tot tien euro per persoon per jaar.’

De jury waardeerde het dat Arnoud de Wit in zijn artikel de concrete resultaten en de haalbaarheid laat zien een combinatie van bestaande processen: ozon, dat normaal gebruikt wordt om micro-organismen te doden, in synergie met microbiologische afbraak van farmaceutische stoffen. De jury prees deze praktische aanpak en noemde de kostenberekening zeer waardevol.

In het vervolgonderzoek, waarbij Royal HaskoningDHV ook betrokken is, wordt nagegaan wat er moet gebeuren om deze oplossing van het lab naar de praktijk te brengen. ‘Vervolgens hopen we in 2019 een pilot te starten, samen met een waterschap. En daarna komt full-scale implementatie in beeld.’

Gepubliceerd in: Water Resources / Auteur: Arnoud de Wilt