7 sep 2017

Gepubliceerd in H2O op 07 september 2017 / Auteurs: Cors van den Brink (Royal HaskoningDHV), Koos Verloop (WUR), Jaap Gielen (Countus), Wilco Pasman (Stimuland).

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn steeds meer mineralen en bestrijdingsmiddelen in het grondwater terecht gekomen. Ondanks de inzet van overheid, agrarische sector en drinkwaterbedrijven om het gebruik – en daarmee ook de uitspoeling- van deze stoffen te verminderen, is de belasting van het groundwater nog steeds te hoog. Daarom is in Overijssel in 2010 afgesproken de belasting van de meest kwetsbare drinkwaterwinningen te verminderen met het project ‘Boeren voor Drinkwater’.