11 apr 2018

Gepubliceerd in: Land en Water / Auteurs: Bauke ter Braak + Nicole Geurts van Kessel

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de dijkversterking Gorinchem- Waardenburg is op 21 maart gepubliceerd. Op een bijzon- dere manier bovendien: de NRD is digitaal en interactief beschikbaar voor alle belang- hebbenden aan en nabij de 23 km lange dijk. Zij kunnen snel en eenvoudig inzoomen op het stukje dijk waar zij wonen.

Contact

Nicole Geurts van Kessel

Projectleider Planstudie hoogwaterbescherming

Amersfoort, NL

Send message Send message

Meer informatie:

Gerelateerde markten