6 aug 2018

Auteurs: NOS / Ronald Groen

De aanhoudende hitte en droogte zijn dagelijks onderwerp van gesprek in Nederland. De NOS berichtte vorige week over de hitte op basis van de visie van klimaatdeskundigen, waaronder ook Ronald Groen, adviseur lucht en klimaat bij Royal HaskoningDHV. Extreme weersomstandigheden zoals hitte, droogte en hoosbuien komen steeds vaker voor. Het is belangrijk voor gemeenten om daar actief op voor te sorteren.

 

Gemeenten moeten uiterlijk in 2019 een klimaat-stresstest uitgevoeren waaruit mogelijke pijnpunten van extreem weer blijkt. “Veel gemeenten doen al onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering, om op het veranderende klimaat te kunnen anticiperen. De volgende cruciale stap is structurele maatregelen nemen”, zegt Groen in het NOS-artikel. Het realiseren van die maatregelen lukt alleen als gemeenten samenwerken met andere partijen. Groen licht toe in het NOS-artikel: “Om concrete stappen te kunnen zetten, moeten gemeenten met veel verschillende private en publieke partijen om tafel en de klimaatadaptatiedialoog initiëren, aangezien veel grond en panden in de fysieke leefomgeving van burgers en bedrijven zijn.”