30 aug 2017
 
 

Waterschaarste; who cares?                                                    augustus 2017

Dat kan, vanuit Nederlands perspectief, het gevoel en de gedachte zijn. Op het nieuws zien we wel andere dingen. Overstromingen (hoezo waterschaarste?), grote bosbranden en reportages over schaarste hier en daar. Persoonlijk vond ik het schokkend om te horen dat in het noorden van Kenia boeren door droogte hun veestapel verliezen en om inkomen te genereren ervoor kiezen hun dochters naar de rosse buurt in de stad te sturen! Dit soort verhalen motiveert mij extra om onze kennis in te zetten en aan te bieden om waterkringlopen te sluiten. Niet omdat het in Nederland zo noodzakelijk is maar omdat elders in de wereld de nood hoog is en we hier de kennis en ervaring hebben en die kunnen laten toenemen. Oftewel, hier ontwikkelen en toepassen daar waar de nood hoog is en/of waar het financieel uit kan.

Op vakantie realiseren we ons vaak pas goed hoe normaal het is dat we in Nederland veel water van goede kwaliteit en een lage prijs hebben. Maar zelfs hier zijn zorgen, bijvoorbeeld vanwege Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en de nu en dan terugkerende Legionella problematiek. Gelukkig hebben we de kennis, ervaring én de technologie zodat we van elk water de juiste kwaliteit naar behoefte kunnen maken.

In deze nieuwsbrief komen enkele van de hierboven genoemde onderwerpen terug in de vorm van activiteiten die wij met een zeer gemotiveerde poule aan waterspecialisten voor onze opdrachtgevers uitvoeren. 

Hartelijke groet,
Jan Appelman
+3 6 51 29 17 09


 


Het ZZS-effect op uw bedrijf / industrie
Van de stoffen die in Europa (EU) gebruikt worden komt via de REACH registratie (Registratie, Evaluatie en Autorisatie en beperkingen van CHemische stoffen) steeds meer informatie beschikbaar. Meer kennis betekent vaak ook, dat meer stoffen als gevaarlijk beschouwd worden. Daarnaast evalueren de autoriteiten de REACH gegevens en concluderen soms dat de huidige gevarenindeling onvoldoende is. Voorbeeld hiervan is titanium dioxide waar gedacht wordt aan een gevarenindeling als kankerverwekkende stof.
Lees meer
 

Operationele ondersteuning van waterzuivering met de BioWatch levert besparing op

Zuiveren van afvalwater is voor de industriële opdracht-gevers van Royal HaskoningDHV niet de primaire taak. Omdat specialistische kennis en kunde soms ontbreekt, worden wij regelmatig ingeschakeld om te adviseren als zich problemen voordoen, of juist om te voorkomen dat er problemen ontstaan. Onze experts zijn wekelijks bezig met het begeleiden van zuiveringen van een breed scala aan industrieën. Zo zijn we continu onze kennis en ervaring aan het overdragen aan operators en zijn we ook continu bezig met optimaliseren van de zuivering voor de klant.
Lees meer

Naar boven
 


Legionella: voorkomen is beter dan genezen
Het beheersen van risico's en de bewaking van veiligheid zijn uitermate belangrijke aspecten binnen de industriële omgeving. Blootstelling aan chemische stoffen en biologische agentia kunnen ernstige gezondheidsklachten bij werknemers veroorzaken. De Legionella-uitbraak in het Post-CS gebouw in Amsterdam (2006) heeft aangetoond dat continue alertheid noodzakelijk is. In 2004 en 2005 deed de Arbeidsinspectie onderzoek naar het gebruik en het onderhoud van koeltorens. 
Lees meer
 
De oudste Nereda installatie presteert al 10 jaar prima

Op het terrein van voedingsmiddelenfabriek Smilde Foods BV (onderdeel van het Friese familieconcern Royal Smilde), fabrikant van onder meer salades, sauzen en quiches staat een Nereda waterzuiveringsinstallatie. Het is de oudste Nereda die actief is. ‘Tien jaar geleden werd de relatief kleine Nereda in gebruik genomen. Toen nog op de locatie Oldenzaal; nu, tien jaar en een verhuizing naar het noorden later, functioneert de installatie nog steeds naar grote tevredenheid’, vertelt Jan Koopal, technisch projectmanager bij Royal Smilde.
Lees meer

Naar boven
 
   

De wereld van ... Nico Groeneveld

Dat is de wereld van de afvalwaterzuivering. Als senior technoloog voer ik projecten uit van systeemkeuze studies tot en met definitieve ontwerpen.
Voordat aan de werkelijke bouw van een afvalwaterzuiveringsinstallatie kan worden begonnen moet er door verschillende partijen een hoop werk worden verricht. Veel van deze werkzaamheden kunnen door Royal HaskoningDHV in nauwe samenwerking met de industriële klant, of een Waterschap worden uitgevoerd.
Lees meer

Naar boven

 
 
En verder...
Vooraankondiging Royal HaskoningDHV op Aquatech
Ook dit jaar vindt u ons op dé vakbeurs voor de watertechnologie professional; Aquatech Amsterdam. Dit jaar is de beurs van 30 oktober t/m 3 november. U bent van harte welkom in onze stand 01.330 in de RAI.
Nieuwe projecten:
Naast de ontwikkelingen zoals beschreven in deze nieuwsbrief rijgen we uiteraard continu nieuwe projecten aan ons koord. Zo loopt er op het moment wereldwijd een aantal veelbelovende industriële pilottrajecten van onze eigen technologieën; Nereda® en Crystalactor®. We starten binnenkort een aantal mooie koelwaterprojecten in de UK en we zijn momenteel bezig met een grote waterscan voor een ‘major player’ in het Midden Oosten. Een project met veel toegevoegde waarde voor de klant.
In Nederland zijn we betrokken bij de herinrichting van het rioleringssysteem in het Rotterdamse havengebied en begeleiden we met onze strategische adviezen een aantal klanten met hun vergunningen. Een gevarieerde portfolio met duidelijke focus op de industrie!

Rob Schonk
+31 6 51 26 86 25

In de spotlight: Smart Water Solutions voor drinkwater én voor industrie
Onder de noemer Smart Water Solutions zet Royal HaskoningDHV beproefde software in om water resources en waterproductie efficiënt te monitoren en te besturen en beperken we met ons zogenoemde Water Efficiency & Early Warning Project waterverliezen in distributienetwerken.
Op het moment zetten we onze Smart Water Solutions in voor de drinkwater-voorziening in La Paz, Bolivia. Deze hoogst gelegen hoofdstad ter wereld werd in november 2016 getroffen door een ernstige watercrisis. De Smart Water Solutions zijn echter breder inzetbaar; zeker industriën met eigen watervoor-ziening en –netwerken kunnen er profijt van hebben.

Michel de Koning
+31 6 15 09 30 78
Naar boven
 
   
 
Heeft u vragen of opmerkingen? U  kunt bellen of mailen met de contactpersoon bij elk artikel. Of mail ons op info-industrie@rhdhv.com.  

Voor nog meer informatie kunt u naar onze website.
    
Wilt u zich abonneren op deze nieuwsbrief? U kunt zich hier aanmelden.