12 sep 2017
 
 

Onze groene kant
september2017

Iedereen weer veilig en opgeladen terug van vakantie? Op hoeveel van uw vakantiekiekjes is water te zien? Zeeën, meren, rivieren, beken, watervallen? Of waterputten? Ik kwam op bijna 50%. Maar ik heb regenwater meegeteld, ik was in Ierland, een erg groen land.

Water trekt altijd de aandacht. Vooral watervallen, die fascineren. De energie die verloren gaat bij een beetje waterval is voldoende voor duizenden huishoudens. Dat is dan mijn afwijking, dat ik in mijn vakantie dat sommetje zit te maken op de achterkant van een bierviltje.
Lees meer


Jos Peters

 

 


OPIR®: hard op weg naar jaarlijkse besparingen van 25 miljoen kWh
Begin dit jaar tekenden Vitens en Royal HaskoningDHV een raamovereenkomst voor bedrijfsbrede implementatie van OPIR® in het hele voorzieningsgebied van Vitens. Dit zal 30 maanden in beslag nemen.

Inmiddels gebruiken 7 van de 10 waterbedrijven OPIR®. Als volledige implementatie midden 2019 ook bij Vitens gereed is, zorgt OPIR® in heel Nederland voor jaarlijkse besparingen in energiegebruik in een omvang van 25 miljoen kWh, overeenkomend met het energieverbruik van 5.000 huishoudens.
Lees meer
Naar boven 
 


Omgevingsmanagement maakt stoppen grondwaterwinningen mogelijk

 

Met als doel optimalisatie van de watervoorziening beëindigde Brabant Water in 2012 de grondwaterwinningen Vierlingsbeek en Boxmeer. Vergunningsruimte is verplaatst naar Loosbroek en Veghel. Brabant Water kwam hiermee tegemoet aan het verzoek van de Reconstructiecommissie om de omgevingseffecten te verminderen van de winningen Vierlingsbeek en Boxmeer: op de afvoer van beken, op grondwaterafhankelijke natuur en op droogteschade in de landbouw.

Omgekeerd hadden gebruiksfuncties zoals landbouw en wonen invloed op de winningen, vooral op de grondwater-kwaliteit waardoor extra zuivering noodzakelijk was. 
Lees meer

Naar boven 
 

 


Dunea bespaart door verbeterde zandwassing
Bij Nederlandse waterleidingbedrijven is de korrelreactor de meest toegepaste techniek voor ontharding van het water. Ook Dunea gebruikt korrelreactoren voor de ontharding van het teruggewonnen duinfiltraat in Scheveningen, Katwijk en Monster.

Dunea gebruikt granaatzand als entmateriaal waarop calciumcarbonaat zich in de reactoren afzet. Een deel van het gedoseerde granaatzand spoelde uit de reactoren en hoopte zich op benedenstrooms van de reactoren.
Lees meer
Naar boven 
 
NRW reductie in Turkije

Royal HaskoningDHV werkt in Turkije aan meerdere projecten om de drink- en afvalwatervoorziening in lijn te brengen met EU wetgeving, onder meer aan de watervoorzieningen van de Turkse gemeenten Siverek, Kahramanmaraş en Bulancak.

Een belangrijk onderdeel hiervan is het reduceren van ‘niet in rekening gebracht gebruik’ (NIRG of Non-Revenue Water, NRW). Turkije is een waterschaars land en verliest desondanks ongeveer 50% van haar drinkwater. 
Lees meer 
 Naar boven 

Is afvalwater als bron voor infiltratiewater een optie?


  

In het project ‘Verkenning Kringloopsluiting’ hebben de hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland en de drinkwaterbedrijven Dunea en Evides Waterbedrijf
samen de mogelijkheden verkend om de waterkringloop te sluiten.

Wat zou ervoor nodig zijn om gezuiverd afvalwater te gebruiken als bron voor duinwater om drinkwater van te maken? Alle partijen willen een duurzame waterketen realiseren en verkennen daartoe de innovatieve oplossingen.
Lees meer

Naar boven

 
En verder...
Producten & Innovaties: CO2 emissie in haalbaarheidsstudies
  
De kostencalculator drinkwater (zie www.kostenstandaard.nl ) is te gebruiken voor het ramen van te verwachten CAPEX en OPEX kosten van drinkwater infrastructuur. Maar nu ook voor berekening van de emissie van het broeikasgas CO2.

Samen met Evides, die CO2 kengetallen aanleverde, maakte Royal HaskoningDHV een opzet die per proces inzicht geeft hoeveel de CO2 emissie bedraagt samenhangend met energieverbruik, chemicaliënverbruik, gebruik vulmaterialen en (bij beluchting) uitstoot van methaan.
Lees meer

Activiteiten: Uitnodiging bijeenkomst Kenniskring Kosten Drinkwater, donderdag 21 september 2017

Samen met waterbedrijven organiseert Royal HaskoningDHV elk jaar in september een themamiddag van de Kenniskring Kosten Drinkwater. Doel is het professionaliseren van kostencalculaties en het vasthouden en verder vergroten en verspreiden van kostendeskundigheid in een krimpende sector.

Dit doen we onder andere door professionals een podium te geven hun ervaringen en oplossingen te delen. Elke bijeenkomst kent een bepaald thema. Dit jaar is dat ‘Grip op de kosten van renovatie van ondergrondse infrastructuur’. 
Lees meer

In de spotlight: Aanpak van medicijnresten in de bronnen van drinkwater 

  
Het vóórkomen en voorkómen van medicijnresten in oppervlaktewater vraagt steeds meer studie. Niet alleen in verband met de effecten op natuur en milieu, maar zeker ook omdat oppervlaktewater bron is voor 40% van het Nederlandse drinkwater.

Voor een effectieve aanpak zijn acties nodig in de hele keten, onder meer in het toelatingsbeleid, het ontwikkelen van alternatieven, het inzamelen van ongebruikte medicijnen en in de behandeling van afvalwater omdat de medicijnresten daarin opduiken.
Lees meer
Naar boven
 
   
 
Heeft u vragen of opmerkingen? U  kunt bellen of mailen met de contactpersoon bij elk artikel. Of mail ons op drinkwater.watertechnology@rhdhv.com.

Voor nog meer informatie kunt u naar onze website.
    
Wilt u zich abonneren op deze nieuwsbrief? U kunt zich hier aanmelden.
 
   
 
 
 

Afmelden  |  Gegevens wijzigen  |  Doorsturen