30 mei 2018

Drie waterschappen en TKI Watertechnologie hebben zich aangesloten bij CoRe Water. Ze gaan samen met de partijen achter het CoRe Water-concept onderzoek uitvoeren naar de waterzuivering van de toekomst. De partijen achter CoRe Water zijn Allied Waters, BLUE-tec, KWR en Royal HaskoningDHV.

Het concept CoRe Water staat voor een sterk vernieuwende aanpak van de behandeling van afvalwater. Danny Traksel, Business Developer bij Royal HaskoningDHV: “Op deze wijze kunnen we maximaal energie en waardevolle componenten terugwinnen, en maken we de verwijdering van geneesmiddelenresten hanteerbaar. Bovendien maken we grote stappen in het beperken van de emissie van broeikasgassen en stimuleren we een modulaire bouwwijze.”Eerste stap is het indikken van het afvalwater met een factor 20 door middel van membraanfiltratie. Vervolgens wordt de geconcentreerde stroom (1 deel van de 20) in verschillende stappen gezuiverd, de overige 19 delen komen vrij als zuiver water.

Succesvolle proef

De membraanfiltratie, een van de sleutelstappen van het CoRe Water concept, is in 2017 al succesvol beproefd op een schaalgrootte van 0,2 m3/u op de locatie Simpelveld van Waterschapsbedrijf Limburg. “Deze proeven hebben ons het vertrouwen gegeven om verder te gaan met de opschaling. We zien ernaar uit om samen met het CoRe Water-team en de waterschappen Vallei en Veluwe en Rijn en IJssel hier verder aan te werken”, aldus Guus Pelzer, directeur van Waterschapsbedrijf Limburg.

Drie regio’s, drie doelen

Het onderzoek, dat van start is gegaan op 1 mei 2018, gaat zich op verschillende locaties afspelen, elk met een eigen doel. Waterschap Vallei en Veluwe wil bekijken hoe de gezuiverde waterstroom nuttig ingezet kan worden in het stedelijk waterbeheer. Waterschap Rijn en IJssel richt zich op het verwaarden van componenten uit de concentraatstroom en de lokale benutting vanuit de circulaire economiegedachte. Waterschapsbedrijf Limburg wil onderzoek doen naar de opschaling van de technologie en voor welke toepassingen in onder meer industrie en landbouw het gezuiverde water in de regio kan worden ingezet.

“Prachtig voorbeeld”

TKI Watertechnologie zal het CoRe Water-programma financieel ondersteunen. TKI Watertechnologie maakt deel uit van de Topsector Water & Maritiem en ondersteunt onderzoek en ontwikkeling in publiek/private samenwerkingsverbanden (PPS). Joke Cuperus, sinds najaar 2017 voorzitter van het TKI-bestuur: “CoRe Water is een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen waterschappen, bedrijfsleven en de kenniswereld. Dit is waar het bij TKI Watertechnologie om gaat.”