25 sep 2020

Hoe klimaatbestending is uw bedrijfsriolering en wat is de kans op een productiestop door wateroverlast?

Naast aanhoudende droogte en hoge temperaturen, ervaren we ook steeds extremere regenbuien waarbij veel overlast veroorzaakt wordt. Aanpassing aan de infrastructuur is vaak nodig om toekomst-en dus klimaatbestendig te zijn. Dit geldt niet alleen voor de riolering in de openbare omgeving maar ook voor de riolering op het bedrijventerrein. Weet u wat uw riool aan kan bij extreme regenbuien?

Wateroverlast zorgt voor nieuwe uitdagingen in de bedrijfsriolering

Naast aanhoudende droogte en hoge temperaturen, ervaren we ook steeds extremere regenbuien waarbij veel overlast veroorzaakt wordt. Dat heeft gevolgen voor ons allemaal. Aanpassing is daarom vaak nodig om in de toekomst bestand zijn tegen deze extremen. Bestand tegen de droogte waarbij we bijvoorbeeld regenwater opslaan in grote buffers of in de ondergrond. En bestand tegen de hoosbuien waarbij het regenwater afdoende wordt afgevoerd. Dit geldt niet alleen voor de riolering in de openbare omgeving, maar ook voor de riolering op het bedrijventerrein. En daar ligt een uitdaging te wachten. Is de riolering voldoende robuust? Weten we wanneer er water op straat of in de productiehal komt te staan?

Asset management

Een assetmanager, utilitymanager of, algemeen gesteld, de beheerder van de ondergrond, is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de riolering. Het mag niet de veroorzaker zijn van allerlei problemen zoals veiligheid, milieu of bedrijfsprocessen. En wateroverlast en overstromingen kunnen tot dit soort problemen leiden! Een goed functionerend rioleringssysteem is daarom van groot belang voor elk bedrijf om schade met grote gevolgen te voorkomen.Voor rioleringsbeheer is het belangrijk om te weten welke ontwikkelingen te verwachten zijn. Gaan bedrijfsprocessen veranderen? Zijn er in de toekomst uitbreidingen te verwachten? Daarnaast moet er ook inzicht zijn in de huidige staat en capaciteit van de assets. Is de leeftijd bekend? Zijn er reeds bekende problemen? Welke inspecties en herstelwerkzaamheden zijn er in het verleden uitgevoerd?

Voldoende bekend, maar ook voldoende bewust?

Buiten de 'gebruikelijke' factoren is klimaatverandering van grote invloed op het systeem. In hoeverre de riolering voldoende capaciteit heeft om een heftige regenbui te kunnen verwerken wordt vaak pas zichtbaar bij het optreden van een zware regenbui.Het water zoekt zijn eigen weg en volgt een ander pad dan dat van de riolering. Het pad is niet meer onder controle en er ontstaat overlast door water op straat. Dat is niet zo erg als het van korte duur is, maar wel als daardoor de logistiek op het bedrijf wordt gehinderd of als het de continuïteit van de productie bedreigt.

Meten, weten, controleren, modelleren, kiezen en aanpassen

Er zijn mogelijkheden om problemen te voorkomen en wij hebben de kennis in huis om samen met u tot oplossingen te komen. We hebben ruime ervaring met het hydraulisch en technisch ontwerpen, optimaliseren, aanleggen, beheren en onderhouden van rioolstelsels. Onze specialisten werken met diverse (eigen) beheerpakketten onder GIS-applicatie. Ook verzorgen we het beheer en de inspectieprogramma’s van het rioolstelsel voor een groot aantal industriële opdrachtgevers. Zo zijn we onder meer assetbeheerder van het rioolstelsel op het chemiecomplex Chemelot in Geleen, Tata Steel in IJmuiden en Petten. Wij dragen de zorg voor een goed werkend rioleringssysteem met daarbij een ongestoorde bedrijfsvoering die klaar is voor de toekomst!