15 mrt 2021

De laatste 3 jaar had Nederland te maken met ongekende droogte in de zomer. Voor veel industrieën lijkt dit niet van belang omdat er altijd genoeg goed en goedkoop water was. En juist omdat waterkosten voor veel bedrijven te verwaarlozen zijn, is de aandacht voor water niet altijd op peil. 

Lees verder na afbeelding

De energiekosten bijvoorbeeld liggen vele malen hoger. Echter, zonder voldoende water en van de juiste kwaliteit zouden veel bedrijven stilvallen. Onvoldoende koelwater of te zout water kan direct effect hebben op de productie. Hoe zijn bedrijven daarop voorbereid? Is er een plan W? Een plan Water? Een Masterplan Water?

Vermindering risico’s en kosten

Met een Masterplan Water kunnen grotere bedrijven, en vooral de grootwatergebruikers, zich voorbereiden op veranderingen (qua klimaat, productie en eisen) en daarmee het bedrijfsrisico, maar ook de operationele kosten verminderen. 

Wat past er in zo’n Masterplan Water, een plan W?

Algemeen onderdeel voor watergebruik

 • Toekomstige bedrijfsontwikkelingen 
 • Duurzaamheidsambities
 • Gevoeligheid voor droogte, overstromingen en hoosbuien

Onderdeel over watertoevoer

 • In hoeverre staat de watertoevoer onder druk? Wordt bijvoorbeeld de grondwaterwinning binnenkort beperkt door een vergunningsaanpassing?
 • Welke problemen ontstaan door droogte? 
 • Welke alternatieve waterbronnen zijn er of een andere koelmethode?

Het watergebruik

 • Wat is het specifieke watergebruik en hoe verhoudt zich dat tot benchmarkgegevens?
 • Welke (tijdelijke) waterbesparingsmogelijkheden zijn er en wat is daarvoor nodig?

De bedrijfsriolering

 • Kunnen hoosbuien voldoende snel worden afgevoerd en wat is de technische staat?
 • Zijn aanpassingen nodig vanwege klimaatverandering/hoosbuien?
 • Kan groot onderhoud samenvallen met andere grondactiviteiten?

Restwaterbehandeling- en afvoer

 • Welke aanscherping van lozingseisen wordt verwacht?
 • Welke (vervangings)investeringen zijn nodig?
 • In hoeverre zijn optimalisaties mogelijk?
 • Hoe kan restwater worden hergebruikt? 

Van siteniveau naar corporate niveau

Een plan W, het Masterplan Water, wordt op siteniveau concreet ingevuld. Ook op corporate niveau brengt een Masterplan Water de aan water gerelateerde risico’s in beeld. Aanvullend worden dan de volgende vragen beantwoord:

 • Welke sites bevinden zich in waterschaarstegebieden en is er leveringsrisico bij toeleveringsbedrijven die in deze waterstressgebieden zitten?
 • Hoe presteren sites ten opzichte van elkaar (benchmarking/best practices)?
 • Welk ambitieniveau voor watergebruik wordt nagestreefd?

Masterplan Water, Plan W als communicatiemiddel

Een Masterplan Water is zeer geschikt voor communicatie met de omgeving. In communicatie met de waterleverancier, het waterschap, de buurbedrijven en vergunningverleners laat het zien waar het bedrijf staat en hoe het aansluit op waterontwikkelingen.

Risico’s in beeld

Door een Masterplan Water worden waterrisico’s voor nu en later in beeld gebracht en kan er worden geanticipeerd op waterschaarste en andere aan water gerelateerde risico’s.  Dat is wat wij bedoelen met #enhancingsocietytogether. Wij helpen u graag met het maken van een Plan W!