11 feb 2019

Afbeelding: Ineke van Gent, burgemeester van gemeente Schiermonnikoog, tekende het convenant Zero Emissie Mobiliteit Waddeneilanden namens het Samenwerkingsverband De Waddeneilanden. | Fossylfrij Fryslân

Concrete stappen richting emissievrij vervoer de komende twee jaar en emissievrije logistiek in 2025. Dat is de ambitie die de vijf Waddengemeenten uitspreken met het convenant ‘Zero emissie Mobiliteit Waddeneilanden’ dat vorige week werd ondertekend. Om deze doelstelling te bereiken zijn in het convenant diverse concrete acties opgenomen waarmee de eilanden in 2019 al een start maken. Royal HaskoningDHV heeft het proces begeleid om samen met de gemeenten én meer dan 25 ondernemers tot deze afspraken te komen. Burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog ondertekende namens het Samenwerkingsverband de Waddeneilanden het convenant tijdens de aftrap van de eerste concrete actie: een demonstratiedag voor duurzaam vervoer.

Er gebeurt al veel op de eilanden op het gebied van duurzaam vervoer, en het convenant is bedoeld om er nog een extra schepje bovenop te doen. Een aantal concrete maatregelen moet ertoe leiden dat nog meer mensen gebruik gaan maken van duurzaam vervoer. Zo start ingenieursbureau Royal HaskoningDHV in samenspraak met de gemeenten een helpdesk voor ondernemers en gemeenten met vragen over duurzaam vervoer.

“Het is mooi te zien dat op de Waddeneilanden zowel gemeenten als ondernemers hun nek uitsteken en echt stappen zetten richting duurzaam vervoer. Wij helpen hen graag met de ambitie om uiteindelijk energieneutraal te worden”, aldus Klaas Yde Haarsma van Royal HaskoningDHV.

Om aan te sluiten bij de landelijke ambities sluiten de Waddeneilanden zich aan bij de ‘Green Deal Zero Emissie (Stads)logistiek’ (Green Deal ZES), een landelijke afspraak waarin diverse overheden en bedrijven projecten uitvoeren om de logistiek te verduurzamen.

Koploper in energietransitie

Burgemeester Ineke van Gent, portefeuillehouder Duurzaamheid, zette vorige week namens de eilanden haar handtekening onder het convenant ‘Zero emissie Mobiliteit Waddeneilanden’. “Het convenant past in de ambitie van de Waddeneilanden om koploper te zijn in de energietransitie”, aldus Ineke van Gent. “Daarbij zijn wij als Waddeneilanden ons bewust om de footprint van vervoer zoveel mogelijk te minimaliseren.”