25 sep 2019

De Raad van Commissarissen van Royal HaskoningDHV is voornemens mevrouw ir. F.C.M. (Francine) van Dierendonck voor te dragen voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 maart 2020.
Tot die tijd zal zij als toehoorder bij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen aanwezig zijn.

Francine van Dierendonck nominated as member of Royal HaskoningDHV’s Supervisory Board  | Royal HaskoningDHVFrancine van Dierendonck (42) is sinds november 2018 lid van de Raad van Bestuur van APG Groep, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland. Zij is daar verantwoordelijk voor de portefeuilles ‘Deelnemers- en Werkgeversservices’ en ‘Innovatie & Ventures’.
Van 2016 tot 2018 was zij als CEO van Xenos onder andere verantwoordelijk voor de herstructurering en herpositionering van het bedrijf. Daarvoor bekleedde zij senior managementfuncties bij de Etam Groep, Philips, eBay en Marktplaats met een focus op e-commerce, digitale transformatie, marketing en communicatie.

Na de benoeming van Francine van Dierendonck op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 maart 2020, is de Raad van Commissarissen als volgt samengesteld:

De heer dr. ir. P.M.M. (Peter) Blauwhoff (Voorzitter)
Mevrouw ir. F.C.M. (Francine) Roelofsen-van Dierendonck
Mevrouw mr. A.M. (Angelique) Paulussen-Hoogakker
De heer ir. D.A. (Daan) Sperling
De heer drs. J.S.T. (Tjalling) Tiemstra

Zoals vastgelegd in het rooster van aftreden verlaat de heer ir. J.A.P. (Joop) van Oosten de Raad van Commissarissen per 26 maart 2020.