21 nov 2017

In opdracht van het Ghanese ministerie van Visserij ontwikkelt RHDHV meer dan 10 lokale visserij havens in Ghana. Ben Reeskamp, Senior PD & BD Maritime & Aviation, spreekt tijdens de Waterbouwdag op 23 november in Rotterdam over het tot stand komen van de ontwerpen en de komende realisatie van de havens.

Ben Reeskamp: “De onherbergzame kustlijn van Ghana kenmerkt zich door een stevige branding. Visserij is samen met landbouw de grootste inkomst en voedingsbron voor de bevolking van Ghana. Dagelijks gaan lokale boten vanaf het strand door de stevige branding naar de vislocaties. Deze boten moeten vervolgens ook weer door de branding terug naar het strand.”

De visvangst wordt vervolgens direct op het strand verhandeld. Dit levert direct gevaar op voor de volksgezondheid omdat de stranden ook als openbaar toilet worden gebruikt.

Verwerken van de visvangst op het strand | Royal HaskoningDHV

Verwerken van de visvangst op het strand

Per locatie is samen met de lokale autoriteiten, de vissers en de bevolking gekeken naar de beste locatie en ontwerp van de nieuwe visserijhavens. “Wij hebben gekeken naar duurzame oplossingen passend bij de lokale omstandigheden, die zorgen voor veiligheid en betere hygiëne, zorgen voor een reductie van armoede, werkgelegenheid creëren, maar ook bijdragen in de ontwikkeling van Ghana met zelfs op termijn mogelijkheden voor vis export. Het resultaat is een netwerk van visserijhavens langs de kust van Ghana.

Overzicht van bestaande locatie langs de kust | Royal HaskoningDHV

Overzicht van bestaande locatie langs de kust.

Masterplan ontwerp voor locatie Winneba | Royal HaskoningDHV

Masterplan ontwerp voor locatie Winneba

Elk haventje is anders omdat deze is aangepast aan de lokale omstandigheden ter plaatse. Voor vier van deze haventjes is nu Canadese financiering geregeld. De start van de bouw van havens is gepland begin 2018.

Alle havens hebben:
  • Een golfbreker die beschutting geeft bij het uitvaren en terugkomen
  • Kademuren die het laden en lossen vergemakkelijken en zorgen voor hygiënische omstandigheden
  • Voorzieningen op het haventerrein zoals een havenkantoor, vismarkt, koelhuis en ijsfabrieken, overdekte werkruimte voor het repareren van de netten, toiletten enz.