14 mrt 2019

De provincie Groningen wil het vaarwegprofiel van het Winschoterdiep verbreden en verdiepen zodat het doorgang biedt voor grotere schepen. Waterbedrijf Groningen heeft een aantal leidingen in beheer die dit kanaal kruisen met een zinkerconstructie en hierbij het bodemprofiel volgen. Door het uitbaggeren van het kanaal, komen deze zinkers met te weinig dekking te liggen en moeten ze verwijderd worden. Royal HaskoningDHV begeleidde Waterbedrijf Groningen in de voorbereidingen, directievoering en toezicht tijdens de uitvoering.

Een uitdagende klus, vanwege de vele omliggende kabels en leidingen, de stabiliteit van de damwanden en de interactie met de omgeving. De oude leidingen zijn door aannemer Oosterhof Holman verwijderd vanaf drijvende pontons en de kanaaloevers. Sommige zinkers zijn vervangen, andere zijn door aanpassing van het leidingnet niet meer nodig. Als laatste zijn de damwanden weer hersteld, alles ruim binnen planning en budget. Het Winschoterdiep is hiermee Winschoterdieper en klaargestoomd voor toekomstig scheepvaartverkeer.

Geschreven in samenwerking met Waterbedrijf Groningen.

Het verwijderen van de zinkers gebeurde voornamelijk vanaf drijvende pontons. | Copyright foto: Duncan Wijting via Waterbedrijf Groningen

Afbeelding: Het verwijderen van de zinkers gebeurde voornamelijk vanaf drijvende pontons. | Copyright foto: Duncan Wijting via Waterbedrijf Groningen