23 apr 2021

Er vallen in Nederland iedere dag twee verkeersdoden en 58 ernstig gewonden. De Verkeersveiligheidscoalitie vindt dit onacceptabel. Verkeersongevallen zorgen jaarlijks niet alleen voor onnoemelijk menselijk leed maar ook voor hoge maatschappelijke kosten. Daarom roept de coalitie het nieuwe kabinet op om een duidelijke ambitie te formuleren voor de komende 10 jaar en daar deugdelijke financiële middelen aan te koppelen.

De Verkeersveiligheidscoalitie doet deze dringende oproep aan het begin van de formatie van een nieuw kabinet. Vorige week werd bekend dat er in het coronajaar 2020 maar liefst 610 mensen zijn omgekomen in het verkeer, waaronder een record aantal fietsers. Het zijn er wel 51 minder dan in 2019 maar het blijft een onacceptabel aantal. Dit terwijl de verkeersintensiteit als gevolg van corona veel lager was. Jaarlijks vallen er bovendien ruim 21.000 ernstig gewonden in het verkeer. Met deze cijfers doet Nederland het slecht, ook internationaal gezien.

Het huidige Strategisch Plan Verkeersveiligheid streeft naar nul verkeersdoden in 2050. Daarvoor is een reductie van minimaal 11% per jaar nodig. Nederland ligt volgens de Verkeersveiligheidscoalitie echter niet op koers om deze reductie te bereiken. Daarom moet het nieuwe kabinet stevig doorpakken. Het is daarbij volgens de coalitie essentieel dat er concrete doelstellingen worden geformuleerd en voor een deugdelijke financiering wordt gezorgd.

Verkeersveiligheidscoalitie biedt vijf oplossingsrichtingen

In het ‘Verkeersveiligheidsmanifest 2.0’, wat de Verkeersveiligheidscoalitie vandaag aanbiedt aan de politiek, staan de 5 oplossingsrichtingen die volgens de Verkeersveiligheidscoalitie nodig zijn om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Binnen die oplossingsrichtingen zou in de komende Kabinetsperiode vooral de focus moeten liggen op:
• het veiliger maken van wegen en fietspaden in en tussen steden;
• het tegengaan van afleiding in het verkeer door betere handhaving;
• het veiliger maken van voertuigen.
Investeren in verkeersveiligheid loont, zo berekende het CPB al eerder. Elke euro in (fiets)infrastructuur betaalt zich bewezen 3 à 4 keer terug in lagere maatschappelijke kosten.

Strategisch Plan Verkeersveiligheid 

Royal HaskoningDHV maakt deel uit van de Verkeersveiligheidscoalitie. Onze collega’s zetten zich dagelijks in om elke verkeersdeelnemer weer veilig thuis te laten komen. Zo werken we in het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid samen met provincies en gemeenten aan het ontwikkelen van methoden en tools om risico’s in het verkeer inzichtelijk te maken. Vervolgens maken we samen met gemeenten en provincies plannen om risicogestuurd en proactief maatregelen te nemen.

Ook meten en ontwerpen onze collega’s veilige fietspaden en zorgen onze slimme Flowtack verkeerslichten ervoor dat hulpdiensten niet hoeven te wachten. Of dat fietsers meer voorrang krijgen. En we doen onderzoek naar slimme voertuigen met rijhulpsystemen. Onze verkeersveiligheidsexperts letten hierbij altijd op de relatie tussen mens, voertuig en infrastructuur.

Meer informatie: 

https://verkeersveiligheidscoalitie.nl/