7 jul 2015
© Tim Boric

In juni is de nieuwe verkeersleidingpost van ProRail in Utrecht in gebruik genomen. Het opvallende gebouw huisvest de treindienstleiders van ProRail, die het dagelijkse treinverkeer van de regio Utrecht en omstreken verwerken. Royal HaskoningDHV was verantwoordelijk voor de opzet, begeleiding en uitvoering van de Systeem Integratie Test (SIT), ook wel stresstest genoemd. Dankzij het goed doorlopen van deze test, kon de Verkeersleidingpost zonder problemen en op tijd in gebruik genomen worden. 

Voor ProRail is het essentieel dat een Verkeersleidingpost blijft functioneren, ook in het geval van een noodsituatie, als openbare energievoorzieningen uitvallen. Continuïteit van de primaire processen is van cruciaal belang, onveilige situaties op het spoor zijn geen optie. Royal HaskoningDHV kon in drie stappen de risico’s tijdens de test controleren en beheersen. De documenten, het draaiboek en de test scenario’s die zijn ontwikkeld voor de stresstest kunnen ook nu in de operationele fase worden ingezet om de conditie van de Noodstroomvoorzieningen te beproeven en zeker te stellen. 

Dave Brinkman was als projectleider verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de test: “Een Systeem Integratie Test wordt zo realistisch mogelijk gesimuleerd vanuit een ‘normale bedrijfssituatie met gecontroleerde spanningsonderbrekingen’. Tijdens deze test moet blijken of door samenhang van technische systemen en mensen de bedrijfsvoering ongestoord kan blijven functioneren. De Verkeersleidingpost in Utrecht is de grootste van Nederland en falen van de systemen zou enorme gevolgen kunnen hebben. Een positieve stresstest was dus essentieel voordat de post in gebruik genomen kon worden. We vlogen deze uitdaging aan via ons 3-stappenplan naar gecontroleerde beheersbaarheid: oriëntatie, inventarisatie en verificatie. In de oriëntatiefase is het technisch prestatiekader (op basis van TIER Classificatie), de realisatie met mutanten, spoorkritische systemen, opdrachtgever en gebruikers in beeld gebracht. Tijdens de inventarisatiefase hebben we ons erop gericht dat alle deelontwerpen/- installaties als één totaalsysteem presteerde. Tijdens de verificatiefase bleek het systeem binnen vooraf gestelde grenzen te functioneren, hierdoor werd zekerheid verkregen over het integraal presteren van kritische subsystemen, als het niet zou werken. In deze fase stonden systeemspecialisten en ketenpartners standby als systemen instabiel zouden raken. We zijn trots dat ons plan ertoe heeft geleid dat de post gecontroleerd in gebruik genomen kon worden en dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan de continuïteit van deze belangrijke verkeersleidingpost.”