5 sep 2017

Royal HaskoningDHV en Verdygo BV gaan samen de Nereda® technologie ter beschikking stellen in internationale Verdygo installaties. Op 5 september 2017 tekenden Guus Pelzer, bestuurder Verdygo BV en René Noppeney, Global Director Water Technology Products & Innovation bij Royal HaskoningDHV een intentieverklaring tot samenwerking.

Uitgangspunt van de Verdygo ontwerp- en bouwtechniek is het op maat zuiveren van rioolwater tegen zo laag mogelijk maatschappelijke kosten. Een Verdygo rioolwaterzuiveringsinstallatie bestaat uit bovengrondse standaard modules die eenvoudig te demonteren en te verplaatsen zijn. Zo kan flexibel worden ingespeeld op technologische, demografische en klimatologische ontwikkelingen. Denk aan verplaatsing van locatie bij een veranderende marktvraag. Een Verdygo zuivering kent een relatief korte voorbereidings- en realisatietermijn en is gemiddeld 20 procent goedkoper dan een traditioneel gebouwde installatie. Ook kan een module worden tussen geschakeld bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van in fosfaatterugwinning, slibbehandeling of het verwijderen van medicijnen uit afvalwater. Royal HaskoningDHV ontwikkelde voor Verdygo een module voor zuivering gebaseerd op de Nereda® technologie.

Nereda technologie zuivert het afvalwater in de blue print Verdygo installatie in Simpelveld | Royal HaskoningDHV

Foto: Nereda technologie zuivert het afvalwater in de blue print Verdygo installatie in Simpelveld

Deze door Royal HaskoningDHV gepatenteerde technologie zuivert afvalwater met bacteriën die korrels vormen en snel bezinken. Verdygo werkt met de duurzame technologie in de blue print Verdygo installatie in Simpelveld. René Noppeney: “We zijn er trots op dat onze Nereda technologie deel uitmaakt van het Verdygo concept. Verdygo zal deuren openen en meer mensen toegang geven tot duurzame sanitatie. Deze modulaire manier van werken, heeft de toekomst.

Michel Bouts, als lid van de Raad van Commissarissen van Verdygo BV: “De Nereda technologie is als module goed in te passen in een Verdygo installatie. Het gebruik van chemicaliën is nihil, het energieverbruik ligt 30-50% lager en er is een veel kleiner bouwoppervlak nodig, wat leidt tot lagere kosten. Een uitstekende match dus met het Verdygo concept waar aandacht voor duurzaamheid, kosten en flexibiliteit centraal staan. De Raad van commissarissen steunt de samenwerking met internationaal onderscheidende bedrijven om op die wijze nog beter Nederlandse waterkennis te kunnen vermarkten.”